BKF: Her er ny handlingsplan for billedkunst

13.08.19 | Nyheder

Modernisér det statslige kunstcirkulære, så det ikke kun omfatter byggeri, men også anlægsarbejde. Gør cirkulærets bestemmelser mere fleksible, så kunst af høj kvalitet kommer ud der, hvor borgerne færdes i hverdagen. Og forpligt kommunerne til at følge statens praksis på området.

Styrk billedkunst for børn og unge.

Giv nyuddannede billedkunstnere bedre indgange til arbejdslivet, f.eks. ved at oprette en kunstnerassistent-ordning efter norsk forbillede.

Og løft det politiske medansvar for at skabe en bæredygtig udstillingsøkonomi i kunstlivet.

Sådan lyder hovedpunkterne i et nyt forslag til en politisk handlingsplan for billedkunst, som Billedkunstnernes Forbund (BKF) har sendt til kulturminister Joy Mogensen (S).

“Vi håber, at ministeren vil prioritere billedkunsten klart og tydeligt i kulturpolitikken. Ikke kun for kunstnernes skyld, men fordi alle borgere i hele landet vil få glæde af, at kunsten og kunstnernes kompetencer når bredere ud i hele samfundet, end det sker i dag,” siger Nis Rømer, formand for Billedkunstnernes Forbund.

Læs hele BKF’s Handlingsplan for Billedkunst her – eller download den som pdf her

Handlingsplan drøftet med Folketingets Kulturudvalg

På årets udgave af Kulturmødet på Mors fik BKF foretræde for Folketingets Kulturudvalg, der var interesserede i at høre mere om forbundets bud på, hvordan vi kan styrke billedkunstens politiske rammer.

Det blev en engageret samtale med stor spørgelyst fra alle partiernes kulturordførere – vi glæder os til at fortsætte dialogen!

BKF til foretræde for Folketingets Kulturudvalg, Kulturmødet på Mors 2019. Foto: Jakob Dall.