BKF satte kunstens rammer i fokus på Kulturmødet

30.08.19 | Nyheder

På årets udgave af Kulturmødet var BKF vært for små 20 samtaler mellem kunstnere, politikere og fagfolk fra andre brancher om billedkunstens rolle og vilkår i samfundet.

BKF’s tætpakkede samtaleprogram trak mange besøgende til engagerede diskussioner om, hvordan kunstneres kompetencer kan bruges i hele samfundet og om, hvordan billedkunstens politiske rammer kan forbedres.

Det handlede bl.a. om honorering af udstillende billedkunstnere, kunst på tv, kunstnere som byudviklere, kvindelige kunstneres vilkår, kunst og klima, kunst og sport – og mange andre aktuelle kunstpolitiske emner.

Foretræde for Folketingets Kulturudvalg
Repræsentanter fra BKF’s bestyrelse fik under Kulturmødet tildelt foretræde for Folketingets Kulturudvalg for at fremlægge forbundets nye handlingsplan for billedkunst.

Planen blev præsenteret af formand Nis Rømer, næstformand Camilla Nørgård, bestyrelsesmedlem Hannibal Andersen og studenterrepræsentant Simon Fiil. I planen beskriver BKF bl.a.:

  • hvordan billedkunsten kan nå bredere ud og gøre en forskel i borgernes hverdag, hvis det statslige kunstcirkulære får en tiltrængt opdatering
  • hvordan vi kan give nyuddannede billedkunstnere en bedre start på arbejdslivet
  • hvordan billedkunstområdet for børn og unge bør styrkes
  • hvordan politikerne kan løfte deres medansvar for at skabe ordentlige arbejdsvilkår for udstillende billedkunstnere, ved at forpligte offentligt støttede kunstinstitutioner til at betale kunstnerhonorar.

Der var stor interesse og spørgelyst fra hele Kulturudvalget – vi glæder os til at fortsætte dialogen med kulturpolitikere fra alle sider af Folketingssalen!

BKF’s repræsentanter til foretræde for Folketingets Kulturudvalg på Kulturmødet.

BKF’s bestyrelsesrepræsentanter Simon Fiil, Hannibal Andersen, Camilla Nørgaard, Nis Rømer.

Billedkunstner Simone Aaberg Kærn og formand for Folketingets Kulturudvalg Bertel Haarder (V) i samtale på BKF’s stand.

BKF’s samtaleprogram trak mange besøgende under hele Kulturmødet.

Fotos: Jakob Dall.
Se mange flere fotos fra alle BKF’s samtale-arrangementer under Kulturmødet på BKF’s Facebook og Instagram

BKF’s samtaleprogram på Kulturmødet Mors: “Billedkunstens rammer, betydning og vilkår” blev støttet af Statens Kunstfond