BKF hilser ny finanslov velkommen

07.12.20 | Nyheder

Ny finanslov sender 437 millioner kroner ud i kulturlivet – over halvdelen af midlerne går til ny børne- og ungepakke. Det betyder bl.a. en styrkelse af kulturskolerne og fordobling af den populære huskunstnerordning, som giver børn og unge i hele landet mulighed for at møde bl.a. den professionelle billedkunst.

“Det er en rigtig god nyhed, at der nu bliver investeret i kunsten og kulturen, især overfor børn og unge,” siger Nis Rømer, formand for Billedkunstnernes Forbund (BKF).

I en tid hvor digitale medier fylder stadig mere i børnenes og i de unges hverdag, er det vigtigt, at eleverne får indblik i billedkunstneriske arbejdsprocesser og får egne erfaringer med den fordybelse, taktilitet, æstetiske tænkning og kritiske undersøgelse, som billedkunsten tilbyder, mener BKF.

“Huskunstnerordningen har over en lang årrække vist sig at være en yderst vellykket model for samarbejde mellem professionelle billedkunstnere, skoler og daginstitutioner, så vi er rigtig glade for, at endnu flere nu får mulighed for at gøre brug af ordningen,” siger Nis Rømer.

Bag aftalen står regeringen sammen med støttepartierne Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet.

Udover børne- og ungeområdet er billedkunsten dog ikke prioriteret i den nye finanslovsaftale, og det beklager Billedkunstnernes Forbund:

“Vi havde selvfølgelig håbet på flere initiativer på billedkunstområdet. Coronakrisen har vist, hvor vigtig kunsten er for borgerne, men også, at billedkunstnere er blandt de fattigste grupper i samfundet. Det er på tide at investere og prioritere billedkunsten langt mere aktivt og fokuseret, f.eks. ved at realisere nogle af de forslag, som vi har lagt frem i vores forslag til en genstart af kunstlivet efter COVID-19,” siger Nis Rømer.

FAKTA: Ny børne- og ungepakke

Der bliver i alt afsat 235 millioner kroner til, at flere børn og unge møder kulturen. Midlerne skal gå til følgende områder:

20 millioner kroner årligt i 2021-2022 til musik- og kulturskoler. Initiativet skal understøtte, at flere børn og unge får adgang og lyst til kunstnerisk deltagelse.

20 millioner kroner årligt i 2021-2024 til mere ungdoms- og børneteater. Det skal sikre, at flere børn og unge møder scenekunsten.

25 millioner kroner i 2021 til børn og unges møde med litteraturen på landets daginstitutioner og fritidsordninger.

10 millioner kroner årligt i 2021-2024 til Levende Musik i skolen og landsdelsorkestrene, der har til mål at nå flere børn og indgå samarbejder på tværs af institutionerne.

10 millioner kroner årligt i 2021-2024 til omtrent en fordobling af huskunstnerordningen, der gør, at skoler og institutioner kan få tilknyttet professionelle kunstnere, så børn og unge kan møde kunsten tidligt i livet.

5 millioner kroner årligt i 2021-2022 til at styrke Sangens Hus, så det kan fortsætte arbejdet og udvide netværket af Sangkraftcentre til en større del af landet, så særligt sangtilbuddet til børn og unge bredes længere ud.

Læs mere om Finanslovaftalen på kulturområdet her…

Kilde: Kulturministeriet.

Foto: Billed- og huskunstner Malene Pedersen / Statens Kunstfond 2020.