Sådan stemte I: BKF’s generalforsamling 2020

09.12.20 | Nyheder

Nye ansigter i bestyrelse og udvalg. Kontingentforhøjelse på 10 kr. pga. ny kollektiv forsikringsordning. Og vigtige indspark fra medlemmer om bl.a. standardkontrakter og netværk for kunst i kommuner. Det er nogle af resultaterne efter den årlige generalforsamling i Billedkunstnernes Forbund (BKF).

Coronasituationen ændrer alle planer – også for generalforsamlingen i Billedkunstnernes Forbund, som efter udsættelse fandt sted på webtjenesten Zoom tirsdag d. 8. december 2020.

Almindeligvis foregår mødet i Statens Værksteder for Kunst, hvor det afsluttes med en hyggelig og velbesøgt middag for alle deltagere. Men i år måtte forbundet afvikle generalforsamlingen online, og selvom det var trist at undvære det fysiske fremmøde, blev det en vellykket generalforsamling med vigtige drøftelser og god stemning, lød det fra flere af medlemmerne, der kommenterede flittigt i chatten undervejs.

På dagsordenen var bl.a. fremlæggelse af formandens beretning, samt BKF’s årsregnskab og budget – punkter, som alle blev godkendt af forsamlingen ved digital afstemning.

Undervejs var der selvfølgelig også tid til et kunstnerisk indslag – BKF havde fået lov at vise billedkunstner Ida Kvetnys nye, smukke videoværk EOS (2020).

Desuden fik deltagerne en række veloplagte kollegiale videohilsener fra BKF-medlemmer i ind- og udland.

Nye navne i BKF’s bestyrelse
Generalforsamlingen valgte flere nye medlemmer til BKF’s bestyrelse – alle ved fredsvalg:

Marie Thams, nyvalg
Jules Fisher, nyvalg
Marie Markman, genvalg
Anna Elisabeth Dupont Hansen, genvalg
Suppleant: Lars Lundehave Hansen.

Formand Nis Rømer takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer Camilla Nørgård og Pia Fonnesbech, som begge har siddet max perioden på seks år i bestyrelsen.

Samt Jacob Borges som går af efter en toårig periode pga. BKF’s ligestillingsregler, der sikrer lige kønsfordeling i bestyrelsen. BKF’s bestyrelse 2021 består herefter af:

Nis Rømer (formand), Hannibal Andersen, Kim Grønborg, Søren Hüttel, Simon Fiil, Marie Thams,
Jules Fisher, Marie Markman og Anna Elisabeth Dupont Hansen. Den nye bestyrelse konstituerer sig på sit første møde, som finder sted i januar 2021.

Nyt navn i BKF’s Udvalg til fordeling af kulturelle midler
Generalforsamlingen valgte Søren Hüttel til den ledige post i udvalget.

BKF’s Udvalg til fordeling af kulturelle midler (tid. BKFO-fonden) uddeler de kollektive midler, som via Copydan tilfalder BKF. Udvalget støtter bl.a. faglige, sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige formål, som vedrører flere billedkunstnere. Mere om BKF’s Udvalg til fordeling af kulturelle midler her…

To genvalg til BKF’s Optagelsesudvalg
Generalforsamlingen valgte Jens Settergren og Kim Grønborg, som begge genopstillede.

BKF’s Optagelsesudvalg behandler de ansøgninger om optagelse, som kommer fra ikke-akademiuddannede kunstnere. Deres ansøgninger vurderes ud fra et pointsystem, som er formuleret i BKF’s optagelsesvedtægt. Akademiuddannede kunstnere optages direkte.

Læs om BKF’s optagelseskriterier her…

Ny forsikringsordning og kontingentforhøjelse
På generalforsamlingen fremlagde bestyrelsen forslag om at hæve kontingentet med 10 kr. i kvartalet. Det er første gang i mange år, kontingentet foreslås hævet, og det sker for at finansiere en ny, kollektiv forsikringsordning, som BKF har forhandlet hjem for forbundets medlemmer, forklarede BKF’s sekretariatsleder Klaus Pedersen.

Der er tale om en erhvervsansvars- og produktskadeforsikring hos TRYG, som betyder, at man som medlem af BKF fremover vil være dækket, hvis man kommer til at ødelægge noget i forbindelse med realisering af en udstilling eller et kunstprojekt. Forsikringen dækker også økonomiske udgifter, hvis et værk f.eks. falder ned og volder skade på andre. Det giver tryghed, hvis uheldet er ude, og ofte er en sådan forsikring også et krav fra opdragsgivere, f.eks. i forbindelse med udsmykningsopgaver, sagde Klaus Pedersen.

Generalforsamlingen vedtog kontingentforhøjelsen, som vil gælde fra første kvartal 2021. BKF’s nye forsikringsordning dækker i Norden og i Tyskland og kan spare BKF’s medlemmer for tusindvis af kroner årligt. Mere information om forsikringsordningen følger i nyhedsmail til medlemmer inden jul.

Forslag fra BKF’s medlemmer
Flere af deltagerne på generalforsamlingen bød ind med forslag til nye tiltag, som BKF lovede at arbejde videre med sammen med forslagsstillerne. Billedkunstner Mette Kit Jensen foreslog f.eks. at forbundet udarbejder en standardkontrakt for billedkunstneres undervisningsopgaver:

Foto her og øverst: EOS. Videostill (2020) | Ida Kvetny.

”Jeg har desværre oplevet flere gange, at undervisningsopgaver pludselig aflyses, fordi en lærer eller kontaktperson har skiftet job eller opdragsgiverens situation ændres – særligt nu i coronatiden. Det kan betyde, at mange timers forberedelsesarbejde er spildt. Og at man mister en vigtig indtægt, som man havde regnet med at få. Hvis vi havde en BKF-standardkontrakt om undervisningsopgaver, kunne vi stå stærkere og få mere autoritet i forhandlingssituationen. Og forhåbentlig få lovning på et vist honorar ved aflysninger,” sagde Mette Kit Jensen, der stillede sig til rådighed for arbejdet med at formulere en sådan standardkontrakt. Det tilbud tog både BKF’s formand og sekretariatsleder imod.

Andre medlemmer pegede på behovet for mere vidensdeling og netværk mellem kunstnere, der arbejder med at styrke kunstens vilkår i kommunerne. Det kan være i form af BKF-faciliterede sparringsmøder for kunstnere i kommunale billedkunstråd, eller netværksgrupper, hvor kunstnere kan kobles med politikere og embedsfolk i kommunerne.

Formand Nis Rømer lovede at gå videre med forslagene og fortalte, at BKF pt. bl.a. arbejder med at designe et nyt BKF-netværk for kunstens aktører i kommunerne, som ventes lanceret i begyndelsen af det nye år i forbindelse med BKF’s store kommuneseminar, der finder sted 27. januar. 

Gik du glip af BKF’s generalforsamling?
Send en mail til kmfp@bkf.dk – så får du tilsendt et link til optagelsen af generalforsamlingen, der blev afholdt på Zoom.com tirsdag d. 8. december. Referat af BKF’s generalforsamling 2020 kan du læse her…