BKF: Tænk kunsten med i genstart af samfundet

19.05.20 | Nyheder

Billedkunstnernes Forbund (BKF) præsenterer Coronakrise-plan for kunsten med konkrete tiltag, politikerne kan igangsætte for at få gang i kunstlivet i kølvandet på Coronakrisen. Der er brug for solide offentlige investeringer, hvis vi vil have et levende og mangfoldigt kunstliv på den anden side af den her krise, mener BKF.

”Vi står midt i en økonomisk krise, der for kunstens vedkommende er helt uden sidestykke. Derfor er det afgørende, at kulturministeren og Folketingets politikere aktivt prioriteter billedkunsten, når samfundet begynder at åbne igen,” siger Nis Rømer, formand for Billedkunstnernes Forbund.

Coronakrisen kommer til at sætte dybe og desværre nok langvarige spor i kunstlivet. Men samtidig giver krisen mulighed for at tænke kunsten og kunstnernes kompetencer ind på nye måder og langt flere steder i samfundet, end det sker i dag.

Det mener bestyrelsen i Billedkunstnernes Forbund, der nu præsenterer en plan med ni konkrete forslag til, hvordan politikerne kan sætte gang i kunstlivet og -markedet i en tid med COVID-19.

Forslagene tager bl.a. afsæt i et styrtdyk i salget af kunst: Branchesammenslutningen Danske Gallerier vurderer, at salget af kunst er faldet med op mod 90 procent pga. Coronakrisen.

Samtidig betyder karantænens aflyste og nedlukkede kunstprojekter og udstillinger store økonomiske tab for de fleste billedkunstnere, der i forvejen har små og usikre indkomster.

”Karantænen har vist, hvor vigtig kunsten og kulturen er. Og kunstnerne står klar med masser af faglig viden og nytænkning, der kan inddrages i det genopbygningsarbejde, der nu skal i gang. At tænke kunsten med ind i alle de tiltag, politikerne tager for at kickstarte samfundet, vil komme alle – ikke bare kunstnerne – til gode. Vi håber, at politikerne vil tage imod alt det, kunsten har at bidrage med, og har derfor formuleret en række forslag til, hvordan det konkret kan gøres,” siger BKF’s formand Nis Rømer.

Blandt forslagene i BKF’s COVID-19-plan er:

  • Etabler særlig COVID-19-pulje til kunstprojekter i kommuner og privat erhvervsliv
  • Afsæt procentbeløb til kunst i Landsbyggefondens renovering af de almene boliger, igangsat pga. Coronakrisen
  • Indfør et fradrag på 20.000 kr. for køb af værker af nulevende, herboende kunstnere
  • Øg Statens Kunstfonds og kunstmuseernes budget til køb af værker af nulevende, herboende kunstnere
  • Afsæt procentbeløb til kunst i kommuners og regioners bygge- og anlægsprojekter, fremrykket pga. Coronakrisen

Læs hele BKF’s plan for kunsten under COVID-19 her…

Øverst: På Bakkeskolen i Esbjerg blev kunsten tænkt ind i en renovering af et 600 kvadratmeter stort linoleumsgulv, der nu er udsmykket af billedkunstner Astrid Marie Christiansen. I BKF’s COVID-19-plan for kunsten opfordres politikerne til at skabe muligheder for at inddrage kunst i langt flere renoverings- og byggeprojekter. Kunstgulvet er del af projektet 6705 + Statens Kunstfond, et samarbejde mellem kunstfonden, Esbjerg Kommune og lokale institutioner. Foto: Anne Trap Lind.