BKF: Nyt talentudspil for kunsten tegner godt

16.04.18 | Nyheder

Der er mange gode elementer i det talentudspil, kulturminister Mette Bock (LA) har offentliggjort i dag, mener Billedkunstnernes Forbund (BKF). Udspillet fokuserer dels på talentudvikling i kommuner, dels på nyuddannede kunstnere. Kunststuderende skal rustes bedre til arbejdslivet og nyuddannede kunstnere får hjælp med at skabe sig en karriere. ”Positivt og nødvendigt,” siger BKF’s formand Nis Rømer.

Danmark skal bakke sine kunstneriske talenter bedre op. Derfor vil kulturminister Mette Bock afsætte 12, 5 mio. kr. til dels at styrke dels lokale talentmiljøer i hele landet, dels at give nyuddannede kunstnere hjælp til at skabe sig en karriere i kunstlivet.
I alt afsætter ministeren 12, 5 mio. kr. til forskellige initiativer i den talentindsats, hun netop har offentliggjort. Satsningen rettes imod alle kunstarterne, og pengene er godt givet ud, mener Nis Rømer, formand for Billedkunstnernes Formand (BKF).
”Vi har rigtig mange dygtige unge billedkunstnere herhjemme, men vi kan få langt mere glæde af deres talent, end vi gør i dag. Dels bør uddannelserne ruste dem bedre til arbejdslivet som professionelle kunstnere, dels er der brug for konkrete ordninger, der kan hjælpe nyuddannede kunstnere i gang med at skabe sig en karriere. Ministerens talentindsats rummer begge dele, og det er både positivt og nødvendigt,” siger han.
Billedkunstnernes Forbund arbejder selv aktivt med at give nyuddannede kunstnere en bedre start i kunstlivet. Udover mentor- og rådgivningstilbud har forbundet for nylig lanceret en såkaldt Kunstnerassistentordning, der giver nyuddannede kunstnere mulighed for at få erfaring og skabe netværk som assistenter for etablerede, professionelle kunstnere.
”Lignende kunstnerassistentordninger fungerer med succes i flere af vores nabolande, og ligger fint i tråd med tankerne i ministerens talentudspil. Vi håber, at BKF’s Kunstnerassistentordning med tiden kan indgå i de politiske satsninger på området herhjemme også,” siger Nis Rømer.

Talentkommuner for kunstens fødekæde
Kulturministerens aktuelle talentindsats introducerer bl.a. en ny talentkommuneordning, som kommunerne kan søge om at blive en del af. Ordningen er blandt andet inspireret af Team Danmarks eliteidrætskommuner, der har til formål at støtte unge idrætsudøvere.
For at få status som talentkommune skal kommunerne have formuleret en strategi for talentudvikling indenfor flere kunstområder. Kommunerne kan søge penge fra en pulje til at forstærke eksisterende talentmiljøer eller til oprettelse af nye. Det kan få betydning for f.eks. talentakademier, kulturskoler, musikskoler og billedskoler i hele landet.
Desuden får talentmiljøer, som umiddelbart falder udenfor rammerne for en talentkommune, også mulighed for at kunne søge støtte til opstart nye talentfremmende initiativer.
I alt afsætter Kulturministeriet 8,5 mio. kr., som fordeles af Slots- og Kulturstyrelsen, til lokal talentudvikling.

Karriereprogram for kunstens elite
Samtidig opretter kulturministeren et karriereprogram for kunstneriske talenter, som efter afsluttet uddannelse har internationalt potentiale til at blive en del af eliten indenfor deres fag. Programmet indebærer individuelle karriereplaner, støtte fra professionelle mentorer og økonomisk støtte til aktiviteter.
Formålet med karriereprogrammet er at støtte et lovende talents kunstneriske og karrieremæssige udvikling over en periode på to år, hvor der også er fokus på kunstnerens forretningsmæssige kompetencer. Det toårige forløb realiseres med udgangspunkt i en individuelt tilpasset karriereplan, som skal udvikles i samarbejde med en professionel konsulent/mentor.
Forløbet skal anvendes til udvikling og gennemførelse af karriereplanen. Det kan f.eks. ske gennem støtte eller lån til opstart af virksomhed, hjælp til udarbejdelse af en forretningsplan, masterclasses, markedsføringstiltag, mentorordninger, individuelle coachingforløb eller rejse- og netværksaktiviteter.
Karrieprogrammet er inspireret af Statens Kunstfonds støtteordning ”Den Unge Elite” til musik. Denne støtteordning sammenlægges nu med karriereprogrammet, der er gældende for alle kunstarterne. Udvælgelse af unge kunstnere til karriereprogrammet sker via et tværgående udvalg under Statens Kunstfond med inddragelse af de kunstneriske uddannelser.
Kulturministeriet afsætter i alt 4 mio. kr. årligt til karriereprogrammet, som fordeles af Statens Kunstfond.

Læs rapporten ‘Kulturministeriets Talentindsats For Kunstarterne’ her…

Foto: Det Kongelige Danske Kunstakademi.