Temaoversigt: Kunst i kommunerne

16.09.20 | Events

Kunst giver liv og udvikling i lokalsamfundene, skaber nye fællesskaber og øger livskvaliteten i hverdagen. Det ved flere og flere kommuner heldigvis, og derfor etablerer de billedkunstråd eller kunstudvalg, der kan sikre, at borgerne får høj kunstnerisk kvalitet for de kommunale skattekroner.

Nogle kommuner – f.eks. Aarhus, Odense og flere mindre fynske kommuner – har også indført procentordninger i det kommunale byggeri, der sikrer midler til kunstnerisk udsmykning. Det er vellykkede ordninger, som bringer kunsten tæt på borgerne i hverdagen, og som Billedkunstnernes Forbund (BKF) opfordrer alle kommuner til at etablere.

Her er BKF’s oversigt over kommunale billedkunstråd og kunstråd, hvor de fleste, men ikke alle, har repræsentation af professionelle billedkunstnere.

Læs BKF’s anbefalinger til kommuner om at inddrage billedkunsten i kommunens liv og borgernes hverdag…

Konference: Kunst i kommuner

Billedkunstnernes Forbund arbejder løbende med at styrke den professionelle billedkunsts vilkår i kommunerne, bl.a. afholder forbundet konferencer for kunstnere, politikere og embedsfolk, der arbejder med kommunale kunstprojekter og -ordninger. BKF’s seneste kommunekonference blev afholdt digitalt torsdag d. 20. januar 2022. Du kan se eller gense konferencen her…

Året før blev konferencen afholdt d. 27. januar 2021. Du kan se eller gense konference her…

Kommunernes netværk for kunst i det offentlige rum

BKF er gået sammen med Kommunernes Landsforening (KL) om at etablere et nyt netværk, der skal styrke arbejdet med den professionelle billedkunst i kommunerne. Du kan læse mere om netværket og tilmelding her: https://tilmeld.kl.dk/kunstikommunerne

Læs om første netværksmøde d. 30. marts 2022 her: Netværk styrker arbejdet med kunstprojekter i det offentlige rum.

Bliv klogere på kunst i kommuner

Leder du efter inspiration, erfaringer og gode eksempler på kunstprojekter og kunstordninger i kommunerne? Og er du på udkig efter rådgivning om, hvordan man f.eks. etablerer et billedkunstråd, udarbejder en kunstpolitik eller indfører en procentordning for kunst i det kommunale bygger? Så dyk ned i BKF’s publikationer og ressourcer:

Billedkunsten i kommunerne – potentialer og anbefalinger (2020)

”Der er ingen tvivl om, at det kan betale sig rent økonomisk for kommunerne at investere i gode rammer for den professionelle billedkunst. Men de økonomiske fordele kan og skal ikke stå alene. Vores kortlægning og interviews viser, at kunsten bidrager væsentligt og positivt til borgernes hverdag i kommunerne på en lang række andre parametre. Bl.a. tilfører kunsten æstetiske værdier, som skaber øget livskvalitet, samtidig med at kunsten kan være med til at understøtte f.eks. byudvikling, borgernes sundhed og børns og unges læring.” – Flemming Olsen, tidl. kulturdirektør Herlev Kommune, nu konsulentfirmaet cphfacilitation, der har udarbejdet rapporten for BKF.

Fagbladet Billedkunstneren – Tema: Kunstens værdi i kommunen (2020)

“Uden den inspiration, kunsten giver os, ville vi dø af kedsomhed. Det er ikke nok at have noget at leve af, vi skal også have noget at leve for, og det er det, kunsten giver os.” Sådan siger Viborg Kommunes borgmester Ulrik Wilbek i bladet,  der bringer  inspirerende eksempler på, hvordan billedkunst kan bidrage til lokalsamfund herhjemme og i udlandet.

Huskunstnerordningen: Artist in Residency i kommuner (2020)

“De steder, hvor Huskunstnerprojekter har bedst effekt, er der, hvor det lykkes kunstneren at skabe et stærkt engagement – ikke bare hos børnene, men også hos lærerne, i ledelsen og på kommunalt niveau,” siger Tina Tarpgaard, formand for Statens Kunstfonds Huskunstnerudvalg. “Derfor afprøver vi nu den her residency-ordning, hvor kommunen får kunstneren tæt ind på livet i dagligdagen. Det giver en god basis for tværgående Huskunstnerprojekter, når kunstneren er fysisk til stede i nærmiljøet i længere tid og kan knytte kontakter til fagpersoner i skoler, daginstitutioner, kulturinstitutioner og foreninger. Den inspirerende, tværfaglige dialog og sammentænkning af indsatser kan bedre opstå, når kunstneren altid er lige rundt om hjørnet.”

Fagbladet Billedkunstneren – Tema: Billedkunst i kommunerne (2019)

Flere kommuner kan få glæde af penge til kunst: Hvert år sætter Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst omkring 800.000 kroner af til at fremme billedkunst i danske kommuner. Men det er ikke hvert år, at hele puljen bruges, og det betyder, at flere kommuner kunne få glæde af pengene, fremgår det af BKF’s fagblad Billedkunstneren.

Mere om billedkunst i kommuner, Statens Kunstfond:

Søg tilskud: Kommunale Billedkunstråd, Statens Kunstfond (2020)

Søg tilskud: Artist in Residency – huskunstnere i kommuner, Statens Kunstfond (2020)

Rapport: Overblik over kunst i kommuner, Statens Kunstfond (2018)

Foto øverst: Anita Jørgensen: Auroraholes. 2016. Foto: Torben Petersen.