Flere kunstnere, men ikke alle, dækkes af hjælpepakke

27.03.20 | Nyheder

Der er godt nyt til de mange kunstnere, der mærker coronakrisen trække tæppet væk under i forvejen spinkle kunstnerøkonomier: Nu skal du kun have en omsætning på 10.000 kr., mod tidligere 15.000 kr. om måneden på dit kunstneriske virke for at være dækket af regeringens hjælpepakke for freelancere og selvstændige.

Regeringen har nemlig ændret kompensationsordningen for selvstændige med og uden CVR-nummer, så den nu dækker personer med en omsætning eller indtægt på mindst 10.000 kr. månedligt i gennemsnit. I regeringens oprindelige udspil var beløbsgrænsen 15.000 kr.

Det oplyser Kulturministeriet fredag eftermiddag i en pressemeddelelse. Erhvervsstyrelsen forventer at åbne for ansøgninger til kompensationsordningen for selvstændige og freelancere på onsdag d. 1. april. Læs mere om ordningen hos Virksomhedsguiden…

Regeringens sænkning af beløbsgrænsen kommer efter pres fra kunstnerorganisationerne, der den seneste uges tid har kritiseret regeringen for at lade kunstnere og store dele af kulturlivet falde igennem det sikkerhedsnet, der er spændt ud under andre grupper på arbejdsmarkedet i coronakrisen.

Stadig uafklarede spørgsmål
“Sænkningen af beløbsgrænsen er en rigtig god nyhed for mange kunstnere, men desværre langt fra for alle. Som vi læser den nye ordning, er de såkaldte kombinatører stadig ikke omfattet af hjælpepakken. Det skal vi have afklaret hurtigst muligt, for mange kunstnere står lige nu i akutte økonomiske problemer pga. statens nedlukning af kulturlivet,” siger Nis Rømer.

Den seneste forskningsundersøgelse af billedkunstneres indkomstforhold viser, at ca. 91 procent af kunstnerne er kombinatører, dvs. sammensætter deres indkomst af forskellige typer indtægter, f.eks. freelance-honoreret lønarbejde, indtægt fra selvstændig virksomhed og kunststøtte.

Opret coronakrisepulje for kunstnere
Selvom beløbsgrænsen nu er sat ned, vil mange billedkunstnere stadig ikke være omfattet af hjælpepakken for freelancere og selvstændige. Præcis hvor stor en andel, der falder ud af hjælpepakken, vil BKF analysere på de nærmeste dage, men på baggrund af beregninger i forskningsundersøgelsen Billedkunstens Økonomiske Rum drejer det sig om mellem 20 og 40 procent af de professionelle, anerkendte kunstnere herhjemme.

“Desværre tjener rigtig mange billedkunstnere simpelthen for lidt på deres kunstneriske virksomhed til at være dækket af hjælpepakken, også selvom beløbsgrænsen nu er sat ned. Derfor mener vi, at der er brug for en coronakrisepulje for de fattigste kunstnere, som ikke kan gøre brug af hjælpepakken eller har ret til dagpenge. En pulje på f.eks. 10 millioner kr. til billedkunstnerne ville gøre en stor forskel, så vi også har et stærkt og aktivt kunstliv, når vi kommer ud på den anden side af den her krise,” siger Nis Rømer.

FAKTA: Kompensationsordning for selvstændige, freelancere mv.

• Ordningen dækker personer med omsætning eller B-indkomst på mindst 10.000 kr. månedligt i gennemsnit.

• Selvstændige, der forventer et tab i B-indkomst på mindst 30 pct. som konsekvens af corona-virus, kan få dækket 75 pct. af det forventede tab i B-indkomsten, dog maksimalt 23.000 kr. per måned.

• Det er et krav, at den selvstændige ikke må have en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020.

• Ansøgers omsætning eller B-indkomst skal være på mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned opgjort med udgangspunkt i de seneste 12 måneder op til den 1. marts 2020.

• Ansøger, der ikke historisk har en omsætning eller B-indkomst i den sammenlignelige periode i 2019, skal dokumentere det forventede tab med udgangspunkt i data, der er tilgængelig for en anden relevant periode. Disse virksomheder skal kunne dokumentere en omsætning eller B-indkomst på mindst 10.000 kr. i gennemsnit i minimum måneden op til den 9. marts.

Illustration øverst: Kampagne, Dansk Kunstnerråd, marts 2020: Dansk kunst og kultur falder gennem sikkerhedsnettet.