BKF til opdragsgivere: Fasthold aftaler med kunstnerne

29.03.20 | Nyheder

Mens hele kunstlivet står i svær økonomisk krise pga. COVID-19, har BKF har med glæde noteret, at flere kunstinstitutioner vælger at udbetale honorarer i forbindelse med allerede indgåede aftaler om udstillinger, også selvom udstillingerne udsættes eller aflyses pga. coronakrisen.

Det er en solidarisk praksis, som BKF opfordrer alle kunstnernes opdragsgivere til at efterfølge.

“Ved at fastholde betaling for allerede indgåede aftaler med kunstnerne kan man som opdragsgiver afbøde noget af det indtægtstab, der lige nu truer med at trække tæppet væk under i forvejen spinkle kunstnerøkonomier. Det kan bidrage til, at vi også på den anden side af coronakrisen har et stærkt og levende kunstliv,”siger BKF’s formand Nis Rømer.

En af de kunstinstitutioner, der vil betale honorarer trods eventuelle corona-aflysninger, er Overgaden – Institut for Samtidskunst, fortæller leder Merete Jankowski:

“COVID-19-krisen er en ekstraordinær situation for os alle, også i kunst- og kulturlivet – der er ingen af os, der har prøvet at håndtere en sådan situation før, og vi bliver alle negativt berørt. Derfor er det vigtigt, at vi er solidariske med og hjælper hinanden så godt igennem krisen, som vi kan, så vi også har et stærkt kunstliv, når vi kommer ud på den anden side. På Overgaden ser vi det som en selvfølge, at man betaler honorarer for aftalt arbejde uanset, om vi kan afvikle arrangementerne og udstillingerne eller ej – vi må alle bidrage med at beskytte kunstnerne, som ofte lever en prekær tilværelse. Omvendt vil jeg også opfordre kunstnerne til at bakke op om kunstinstitutionerne, der virkelig kæmper, i denne svære tid – vi har brug for hinanden for at komme videre,” siger hun.

Selvfølgelig betaler vi kunstnerne
På Kunstmuseet Brundtlund Slot har ledelsen valgt at udbetale kunstnerhonorarer i forbindelse med den kommende udstilling Medgang & modgang – Udvekslinger mellem dansk og tysk kunst, som foreløbig er udsat. Den skulle have været åbnet d. 28. marts.

“Normalt er det jo kutyme, at kunstnerne først bliver betalt efterfølgende, men nu var vi så tæt på den oprindelige udstillingsåbning, at de fleste af kunstnerne alligevel havde leveret, det de skulle, så der var ikke noget i vejen for, at de ikke allerede skulle kunne få deres løn. Desuden er de fleste kunstnere jo små selvstændigt erhvervsdrivende, som ligesom så mange andre er under pres i denne tid – og eftersom vi jo har pengene i budgettet, gav det mening at give dem håndsrækningen nu, hvor der virkelig er brug for det – om end man muligvis hverken kan leve eller dø af 10.000 kr. – men det kan da hjælpe til den kommende husleje,” siger museumsinspektør Morten La Cour.

Vi står ved vores aftaler – også ved evt. aflysning
Samme tankegang følger man andre steder i kunstlivet, også selvom kunstinstitutionerne selv er alvorligt pressede økonomisk af coronakrisen. På Copenhagen Contemporary fortæller direktør Marie Nipper:

“Det er en usikker og svær tid også for kunst- og kulturverdenen lige nu, og som aktører må vi stå sammen og støtte hinanden, så godt vi kan. På Copenhagen Contemporary er vi opmærksomme på vigtigheden i at få de kunstnere, vi samarbejder med, så godt gennem krisen som muligt. Lige nu er det umuligt at sige, hvilke konsekvenser lukkeperioden vil have for udstillingsprogrammet, da vi ikke ved, hvor lang tid den varer. Men vi står ved vores aftale om honorering, og hvis vi ender med at aflyse udstillinger i år, får de kunstnere, vi har en aftale med det honorar, de er blevet lovet. Udskyder vi udstillingerne, kan vi tilbyde dem at få en del af honoraret på forskud.”

Det er som at lægge et stort puslespil, hvor vi endnu ikke har alle brikkerne, understreger Marie Nipper.

“Vi må afvente myndighedernes meldinger, før vi kan få et overblik. Kunstinstitutionerne har forskellige forhold og økonomier, men mange oplever, at indtægten fra entré, butik, arrangementer m.m. er forsvundet fra den ene dag til den anden. På CC står vi allerede nu i en situation, hvor økonomien er udfordret, og det er også nødvendigt, at vi får hjælp til at klare os igennem de store indtægtstab, vi har på grund af corona.”

Find nye veje og platforme for kunsten i coronakrisen
Fremfor at aflyse udstillinger og arrangementer anbefaler BKF, at institutionerne forsøger – i tæt dialog med kunstneren – at gå nye veje og finde alternative visnings- og formidlingsformater, f.eks. via sociale og digitale medier.

Som udstillingsarrangør kan man f.eks. overveje, om en udstilling kan vises som en livestreamed walkthrough eller opleves i 3D hjemme fra sofaen, eller om en artist talk eller et undervisningsforløb kan afholdes online via diverse undervisnings- og mødeværktøjer.

Ved at fastholde allerede indgåede aftaler med billedkunstnere og ved at tænke i alternative formidlingskanaler kan kunstlivets aktører støtte hinanden og samtidig interagere med publikum på nye måder.

Øverst: Anna Bak: Hermit. Solo 2019, Overgaden – Institut for Samtidskunst. Foto: Anders Sune Berg.