CBS inviterer til lancering af billedkunstundersøgelse

12.11.18 | Nyheder

Hvordan er de økonomiske vilkår for billedkunsten og billedkunstnere i Danmark? Det er et tilbagevende spørgsmål i debatten om kunstens vilkår.

Med forskningsprojektet Billedkunstens økonomiske rum bidrager en gruppe forskere fra Copenhagen Business School under ledelse af professor Trine Bille med et aktuelt empirisk grundlag.

Forskerne inviterer til lanceringsseminar for projektet:

Torsdag d. 22. november 2018 kl. 15:30 – 17:00 på CBS, Solbjerg Plads 3, SP212.

Seminaret er åbent for alle. Tilmelding kan foretages her…

Program

• Professor (mso) Trine Bille fra Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS, præsenterer projektets hovedresultater

Kommentarer fra:

• Bjørn Nørgaard, billedkunstner

• Gitte Ørskou, museumsdirektør Kunsten, Ålborg

• Lars Bent Petersen, rektor for Det Fynske Kunstakademi

• Line Hvidbjerg, billedkunstner

• Diskussion og spørgsmål fra salen

Der udgives tre publikationer fra projektet:

• Trine Bille og Flemming Olsen: Billedkunstens økonomiske rum – Markedets samlede størrelse, CBS, 2018

• Trine Bille, Ana Anacovska, Andrea Baldin, Søren Nikolai Horndrup og Rikke Hornbæk Mikuta: Billedkunstens økonomiske rum – Danske billedkunstneres økonomiske arbejds- og levevilkår, CBS, 2018

• Trine Bille, Flemming Olsen og Søren Nikolai Horndrup: Billedkunstens økonomiske rum – Pixiudgave, CBS, 2018

Projektet er finansieret af Ny Carlsbergfondet, Bikubenfonden og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst.

Rapporterne offentliggøres på dagen og vil fra udgivelsesdagen d. 22. november kunne downloades fra både www.cbs.dk og www.bkf.dk