Stort fremmøde på årets generalforsamling i BKF

08.11.18 | Nyheder

Over 100 kunstnere mødte op til kunstpolitisk debat og faglige drøftelser på årets generalforsamling i Billedkunstnernes Forbund (BKF) lørdag 3. november. På mødet, der igen i år fandt sted hos Statens Værksteder for Kunst i København, godkendte generalforsamlingen enstemmigt bestyrelsens beretning, budget og regnskab.

Øverst på dagsordenen stod kunstpolitisk debat med Peter Land, næstformand i Projektstøtteudvalget for Billedkunst i Statens Kunstfond. Han fortalte om udvalgets arbejde med at formulere vision og nye kvalitetskriterier:

“Jeg gik ind i udvalgsarbejdet for at forbedre nogle af de ting, som jeg selv som ansøger har ment, kunne gøres bedre. F.eks. formuleringen af afslag. Men det gik hurtigt op for mig, at hvis man f.eks. vil ændre formuleringerne af afslagene, er det som at trække en tråd ud af en strikket sweater: Lige pludselig har du trævlet hele trøjen op. Vi har brugt meget energi i vores første måneder i udvalget på at tænke over det grundlag, vi arbejder på, og gentænke kriterier og puljer. I sidste ende handler det om, hvordan vi i udvalget sikrer, at folk får mest mulig kunstnerisk kvalitet ud af de skattekroner, der går til kunststøtte,” sagde Peter Land.

Flere medlemmer og politisk lydhørhed
BKF’s formand Nis Rømer fremlagde bestyrelsens skriftlige beretning og lagde bl.a. vægt på den positive medlemsudvikling, forbundet ser i disse år:

“BKF har ikke kun fået mange flere medlemmer, men også mange flere dimittender og studerende i medlemsskaren. Pt. har forbundet ca. 100 studentermedlemmer. Det viser, at det har været rigtigt at åbne BKF for studerende, og at der er et behov for, hvad forbundet kan tilbyde dem,” sagde Nis Rømer, der understregede, at BKF oplever lydhørhed politisk:

“Vi har i årets løb haft møder med kulturministeren, Statens Kunstfond, lokalpolitikere, organisationer og mange andre. Vi går til det politiske arbejde med faglighed og saglighed og konstruktive input – men også med kritik, når det er nødvendigt. Vi bygger politisk kapital ved at være innovative og løsningsorienterede, men har også været kritiske overfor f.eks. to procents besparelserne, der går hårdt ud over kunst- og kulturlivet.”

MeToo og kunstuddannelserne
BKF har i år arrangeret et seminar om MeToo i kunstlivet og taget initiativ til en fælles udtalelse om forebyggelse af seksuelle krænkelser, som er underskrevet af en række af kunstlivets organisationer. Formanden nævnte også en serie aktuelle artikler i Politiken, hvor en gruppe tidligere studerende og en tidligere lektor beskriver den tavshedskultur, de har oplevet i forbindelse med seksuelle krænkelser og chikane:

“Det er godt og vigtigt, de står frem og tager hul på debatten, selvom det er svært. For BKF handler det om, hvordan vi sikrer et trygt studie- og arbejdsmiljø i kunstlivet. Retningslinjer og adfærdspolitikker er ikke nok. Vi mener, der både er behov for at se på professorskole-modellen og for at lave en reform af kunstuddannelserne generelt,” sagde han.

Debat om professorskoler
Kritikken af professorskole-modelen gav anledning til debat i salen, hvor blandt andre Henrik Plenge Jakobsen, der er konstitueret professor på Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedhuggerskole, efterlyste respekt for kunstakademiets autonomi:

“Uanset om uddannelserne er organiseret efter en universitetsmodel eller en kunstskole-model vil der desværre af og til opstå sager om enkeltpersoner, der ikke opfører sig ordentligt,” sagde han.

Nis Rømer svarede, at han ikke ønsker at smide alt i den nuværende uddannelsesstruktur ud med professorskole-modellen:

“Men jeg mener, den aktuelle sag også handler om struktur: At professorerne med den gældende studieordning i alt for høj grad har definitionsmagten over undervisningen. Det stiller de studerende dårligt. Nogle studerende får måske for meget og forkert opmærksomhed, andre studerende får ikke tilstrækkelig opmærksomhed. Og den sag, som beskrives i medierne nu, er desværre ikke den eneste. Der har gennem tiden været flere, som ikke er kommet frem,” sagde Nis Rømer.

Opstilling og urafstemning
På generalforsamlingen stillede en række kandidater op til BKF’s bestyrelse, BKF’s Optagelsesudvalg og BKF’s Ophavsretsfonds (BKFO’s) bestyrelse.

Valgmateriale med præsentation af alle kandidater vil blive sendt med posten til alle BKF’s medlemmer medio november.

I valgmaterialet vil der være information om selve urafstemningen, der foregår online.

Til BKF’s bestyrelse opstiller: Jakob Borges, Vibeke Stilling Larsen, Marie Markman.
Til BKF’s bestyrelse genopstiller: Camilla Nørgård, Pia Fonnesbech, Mille Kalsmose-Hjelmsborg.

Til BKFO’s bestyrelse genopstiller: Pia Skogberg. Valgt på generalforsamlingen.
Til BKFO’s bestyrelse opstiller som suppleant: Lene Leveau. Valgt på generalforsamlingen.

Til BKF’s Optagelsesudvalg opstiller: Vibeke Stilling Larsen, Kim Grønborg, Jens Settergren.
Til BKF’s Optagelsesudvalg genopstiller: Karen Bjerresgaard.

Tak til afgående repræsentanter:

Nis Rømer takker Ole Sporring, afgående formand for Optagelsesudvalget.

Formand Nis Rømer takkede Jo Møller, der går af som formand for BKF’s Berlin-udvalg: Jo har i otte år gjort et kæmpe arbejde med at sørge for, at forbundets lejlighed i Berlin er så indbydende og velfungerende, som den er. Jo Møller har i det hele taget ydet en stor indsats for forbundet, bl.a. som formand for Fanø-udvalget, som repræsentant i Statens Kunstfonds Repræsentantskab og som formand for BKF i 1996.

Formanden takkede derefter Ole Sporring, der forlader formandsposten i BKF’s Optagelsesudvalg. Ole har på flere forskellige poster i en lang årrække ydet en kæmpe indsats i forbundets faglige arbejde, udover i Optagelsesudvalget bl.a. som bestyrelsesmedlem. Formanden takkede derefter Ulla Hvejsel, som forlader BKF’s bestyrelse efter to år, og Lars Lundehave Hansen, som forlader BKFO’s bestyrelse efter to år, for deres vigtige arbejde.