Har alle lige adgang til kunstbranchen?

16.03.23 | Nyheder

Mangfoldighed og inklusion var på dagsordenen på årets landsmøde.

BKF’s bestyrelse, regionsrepræsentanter og sekretariat mødtes i sidste uge til et todages landsmøde på Stenstruplund Kursuscenter, hvor tre oplægsholdere delte hver deres blik på og erfaringer med repræsentation, diversitet, inklusion og privilegier, set i kunstens verden.

Moussa Mchangama

Moussa Mchangama fra konsulentvirksomheden In futurum – der tilbyder strategisk rådgivning og organisationsudvikling inden for områderne cirkulær økonomi, bæredygtighed, social retfærdighed og mangfoldighed, ligestilling og inklusion – holdt et oplæg under overskriften ’Inklusion i kunstlivet’ med blik på kunstverdenens økosystem, de komplekse magtforhold og dynamikker, der præger feltet i forhold til marginaliserede kunstnere.

Mchangama beskrev blandt andet kunstbranchen som en af de brancher med mindst social mobilitet, og at man ofte er ’født’ ind i branchen, hvilket ikke alle er opmærksomme på:

”Vi har alle privilegier, men vi er blinde for dem, og tænker, at andre bare kunne have gjort det samme,” sagde han.

Derfor lagde han op til, at såvel tilhørere som kunstbranchen i det hele taget gjorde sig tanker om, hvor der kan være barrierer i adgang eller muligheder, hvilken rolle den enkelte selv kan påtage i den forbindelse, samt at overveje, hvor godt det system, man er underlagt, er rustet til at skabe forandring og give plads til andre stemmer. For eksempel ved at stille sig selv spørgsmålene: Hvilke historier kan jeg fortælle på andres vegne? Og hvordan arbejder jeg med mine egne blinde vinkler?

Kathy-Ann Tan

Kurator, forfatter og forsker Kathy-Ann Tan var med på en Zoom-forbindelse fra Berlin, med oplægget ’Creating Safer and More “Inclusive” Spaces in the Arts and Cultures’. Hun står blandt andet bag Mental Health Arts Space, MHAS Berlin, der er et non-profit kunst- og projektrum, der deler viden om BIPOC’s (Black, Indigenous, and People of Color) og andre marginaliserede kunstnere og kulturarbejderes helbred og mentale sundhed.

Tan tog udgangspunkt i, at alle institutioner grundlæggende bygger på magt og systematisk undertrykker grupper, der oplever barrierer for deres virke og eventuelt har særlige behov, der ikke tilgodeses inden for de eksisterende rammer. Hun opfordrede derfor til, at man omdanner disse til ’safer spaces’, der tilbyder trygge, inkluderende og indbydende rammer fri for racisme, diskrimination, fremmedangst, homo- og transfobi, chikane og mobning. Hvordan disse rammer skabes i kunsten og institutionerne, museerne og gallerierne samt hos kuratorer, ledelse og organisatorer er naturligvis ikke ordnet med et snuptag, men er en vedblivende, løbende proces.

Mangfoldigheds- og inklusionstemaet ligger i forlængelse af den politik om ligestilling og mangfoldighed, som BKF fremlagde i oktober 2021. Et andet resultat af denne politik er oprettelsen af Tilgængelighedspuljen for et år siden, som giver billedkunstnere med handicap mulighed for at søge tilskud i forbindelse med deres kunstneriske praksis.

Anna Walther

En af de billedkunstnere, der har modtaget støtte herfra, er Anna Walther, der stod for landsmødets artist talk. Her gav hun en levende og dybt personlig, interessant og særdeles relevant præsentation af sin praksis og en lang række ældre og helt nye værker og fortalte om nogle af de udfordringer, hun har mødt som følge af sit psykiske handicap – for eksempel i forhold til ansøgningsskrivning som hun med støtte fra Tilgængelighedspuljen har kunnet få hjælp til.

Blandt andre ting bød landsmødet naturligvis på beretninger fra de forsamlede BKF-regioner, hvilket er en afgørende del landsmødets raison d’être: De regionale afdelingers arbejde med at styrke den professionelle billedkunst lokalt og arrangere lokale udstillingsarrangementer og andre billedkunstneriske aktiviteter er en uvurderlig del af BKF’s arbejde, og landsmødet er en rigtig god anledning til at synliggøre dette arbejde for andre dele af organisationen. Og derfor gentages landsmødet selvfølgelig til marts næste år.

 

Foto øverst: Maria Fonfara