København kræver ligestillingsplaner for kulturstøtte

12.03.19 | Nyheder

Hvis teatre, spillesteder og museer fremover vil have tilskud fra Københavns Kommune, skal de have udarbejdet en handlingsplan med konkrete tiltag for at opnå ligestilling og mangfoldighed. Det foreslår kulturborgmester Franciska Rosenkilde (Å). ”Stærkt forslag, der kan vise vej for andre kommuner,” siger Nis Rømer, formand for Billedkunstnernes Forbund, der foreslår samme model indført for honorering af udstillende kunstnere.

”København har forpligtet sig til at arbejde for verdensmålene, herunder ligestilling. Kulturområdet er præget af forskelsbehandling. Man har ikke lige muligheder for succes uanset køn og baggrund. Derfor ønsker jeg, at vi som kommune skubber på for, at kulturaktørerne arbejder mere med at komme disse problemer til livs.”

Sådan siger Københavns kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Å), der med et nyt forslag ønsker at gøre op med den manglende ligestilling på kulturområdet. Forslaget indebærer, at kommunen kræver af modtagere af kommunale kulturtilskud, at de udarbejder handlingsplaner for ligestilling og mangfoldighed. Billedkunstnernes Forbund (BKF) hilser forslaget velkomment:

”Det er helt rigtigt set af kulturborgmesteren. Der er brug for nye politiske rammer, der understøtter de forandringer, som er nødvendige, for at få et ligestillet kunst- og kulturliv,” siger Nis Rømer, formand for BKF, der opfordrer landets øvrige kommuner til at følge Københavns gode eksempel på ligestillingsområdet.

Ligestilling, også økonomisk
Nis Rømer foreslår desuden, at kommunalpolitikerne på samme måde stiller krav til institutioner og arrangører om at honorere medvirkende kunstnere, hvis de vil have del i kommunale kulturtilskud.

”Et ligestillet kunstliv handler også om økonomisk ligestilling. Ligesom de ansatte på kunstinstitutioner og i diverse kulturprojekter aflønnes, så skal kunstnere selvfølgelig også betales for det arbejde, de udfører i forbindelse med udstillinger, udsmykninger, festivaler og projekter. Det kunne man med fordel stille som betingelse for fremover at få tildelt kommunale kulturkroner, både i København og i landets øvrige kommuner, hvor kunstneres arbejde skaber masser af værdi for borgerne,” siger han.

Det nye forslag fra Københavns kulturborgmester kommer bl.a. som en reaktion på en undersøgelse i BKF’s fagblad Billedkunstneren, der viste, at mandlige kunstnere har dobbelt så stor chance for at få en udstilling på et galleri som deres kvindelige kolleger.

”Der findes mange gode kræfter, som arbejder for mere mangfoldighed, men udviklingen går ikke hurtigt nok,” siger Franciska Rosenkilde.

”Jeg håber, dette forslag kan bidrage til, at flere arbejder mere for diversitet i kulturlivet, men uden at vi detailstyrer aktørerne eller går på kompromis med kvaliteten. Hvis det giver mening for nogle aktører at indføre kønskvoter, mens andre foretrækker at arbejde målrettet med at rekruttere flere personer med minoritetsbaggrund, er det fint med mig.”

Kulturborgmesterens forslag diskuteres på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i dag, den 11. april.

Foto: Nikolaj Kunsthal er blandt de kunst- og kulturinstitutioner, der drives af Københavns Kommune. Lige nu vises den svenske kunstner  Andreas Emenius’ udstilling When the Unknown Becomes Familiar.