Kulturbesparelser sløjfes i ny finanslov

03.12.19 | Nyheder

“Det er glædeligt, at politikerne har lyttet til kritikken af de årlige 2 procents besparelser på kulturområdet. Nu får kunst- og kulturinstitutionerne tiltrængt stabile, økonomiske rammer. Men at standse besparelserne er ikke et mål i sig selv, lad os i stedet investere langt mere i kunst og kultur, sådan som man f.eks. gør i Sverige og Norge. Offentlige kulturmidler er nødvendige samfundsinvesteringer, som skaber masser af værdi, både for den enkelte og for fællesskabet.”

Se BKF-film: ‘Kunstnerisk arbejde skaber værdi’ her…

Sådan siger Nis Rømer, formand for Billedkunstnernes Forbund (BKF), til nyheden om, at Regeringen sammen med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet har indgået aftale om Finansloven 2020.

Aftalen indebærer bl.a., at omprioriteringsbidraget annulleres på hele kulturområdet fra 2020. Det betyder, at besparelser for samlet set 764 mio. kr. over de næste 4 år annulleres. Det sker efter 4 år med faste, årlige sparekrav på 2 procent hos kulturinstitutionerne.

Samtidig afsættes der i Finansloven penge til symfoniorkesteret Copenhagen Phil, Danmarks Underholdningsorkester, KVINFOs videncenter og Den Danske Ordbog.

Der er ingen nye midler til billedkunstområdet i Finansloven for 2020.

Finansloven på kulturområdet i tal
• Omprioriteringsbidraget annulleres fra næste år, hvilket svarer til, at planlagte besparelser på 764 mio. kr. i perioden 2020-2023 ikke gennemføres.
• Der afsættes 2 mio. kr. årligt i 2020 og frem til symfoniorkesteret Copenhagen Phil, som kommer ud over afskaffelsen af omprioriteringsbidraget på orkestrets bevilling.
• Der afsættes 8 mio. kr. i 2020 til Danmarks Underholdningsorkester, herunder til orkestrets pædagogiske læringsprojekter for folkeskolen.
• Der afsættes 2 mio. kr. i 2020 til styrkelse af KVINFO’s videncenter.
• Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2020 til den digitale ordbog ’Den Danske Ordbog’.

Baggrund om omprioriteringsbidraget
Den daværende V-regering indførte i 2016 besparelser på 2 pct. årligt på driftsbevillinger på kulturområdet – herunder museer, teatre, kunstneriske uddannelser og folkehøjskoler. I 2019 udgør omprioriteringsbidraget på kulturen 79,2 mio. kr. (ekskl. Kulturministeriets departement og Slots- og Kulturstyrelsen).

Med finanslovsaftalen, som regeringen har indgået med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet, annulleres alle de planlagte besparelser fra 2020. Besparelserne på kulturområdet ville i perioden 2020-2023 have udgjort i alt 764 mio. kr.

Foto: Statens Museum for Kunst.