Flere kommuner kan få glæde af penge til kunst

17.06.19 | Nyheder

Hvert år sætter Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst omkring 800.000 kroner af til at fremme billedkunst i danske kommuner. Men det er ikke hvert år, at hele puljen bruges, og det betyder, at flere kommuner kunne få glæde af pengene. 

Af Johanne Ramskov Erichsen 

Der skal være mere billedkunst i Danmark, sådan lyder formålet med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst. Hvert år kan danske kommuner, der nedsætter et kommunalt billedkunstråd, hvor medlemmerne har billedkunstfaglige kompetencer, derfor søge midler fra udvalget. Et kommunalt billedkunstråd kan eksempelvis yde rådgivning om indkøb af værker, sætte lokale initiativer i gang eller rådgive om udsmykning. Det forklarer Lisette Vind Ebbesen, der er formand for Projektstøtteudvalget for Billedkunst: ”Hensigten er, at man vil have mere fokus på billedkunst i kommunerne. Vi er fokuseret på kvalitet, og hvis kommuner vil arbejde med billedkunst og inddrager fagpersoner, vil vi gerne støtte.” 

Vibeke Tøjner, Ved søen, 2016. Maleri på glas, 2,76 m x 32 m. Skanderborg Fælled. Støttet af Augustinus Fonden, Beckett-Fonden Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.
Foto Martin Schubert (øverst i artiklen) og Henning Camre

Lisette Vind Ebbesen har været formand for Projektstøtteudvalget for Billedkunst siden januar 2018 og fortsætter som formand de næste fire år. Derudover er hun direktør for Skagens Kunstmuseer. 

Hun fortæller, at midlerne ikke er tænkt til produktion af nye værker, det kan man søge penge til i andre puljer. Der er derimod lagt op til, at midlerne bruges til at honorere de kunstnere, der sidder i udvalgene. Forhåbentlig kan den investering gøre, at der rent faktisk sættes fokus på billedkunst, ligesom drømmen er, at de faglige niveauer hæves. ”Det er ikke alle kommuner, der har et billedkunstråd, og de, der ikke har, opfordrer vi til at etablere et råd og få fagligheden ind. Det er forholdsvis forskelligt, hvordan billedkunstrådene bruges – der stopper vores indsigt. Vi vil gerne have, at det forbliver sådan, så kommunerne selv arbejder med det, de vil.” 

En af de kommuner, der har søgt og modtaget midler fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst, er Lejre Kommune. Med støtten oprettede de et billedkunstråd i 2014.

Claus Jørgensen, medlem af kommunalbestyrelsen (SF) i Lejre, formand for Udvalget for Kultur og Fritid og næstformand i Lejre Billedkunstråd, fortæller, at rådet blev oprettet, fordi man ville fremme kulturen og kunsten for og blandt byens borgere. ”Vi vil gerne bakke op om, at borgerne kan udfolde sig kulturelt og kunstnerisk, eller hvis man ikke selv vil udøve, kan udforske kulturen og kunsten i Lejre Kommune. Derfor har vi oprettet Billedkunstrådet, hvis formål er at fremme billedkunsten lokalt og bidrage til dens alsidighed og kunstneriske udvikling,” siger Claus Jørgensen. Han fortæller, at rådet rådgiver Lejre Kommune i forbindelse med indkøb af kunstværker og kunstnerisk udsmykning af kommunale bygninger og pladser, hvor mange mennesker færdes. Desuden kvalificerer og målretter rådet borgernes møde med den professionelle billedkunst og gør den nærværende i hverdagen. Indtil nu har Billedkunstrådet i Lejre blandt andet gennemført flytning af en skulptur ved Lejre Museum, billedtavler på Lejre Station og et kunstsprogram for Nationalpark Skjoldungernes Land.

”Billedkunstrådet kan fungere som en katalysator for, at kunst bliver mere levende og nærværende for borgerne i kommunen. Vores erfaringer indtil nu har vist, at det også er en god investering, fordi rådet har skaffet flere midler til området, samt fungeret som samarbejdspartner mellem de mange andre projekter, der er i gang i kommunen allerede,” fortæller han.

I Lejre Kommune har Billedkunstrådet i perioden 2014-2017 modtaget 272.500 kroner fra Statens Kunstfond. Rådet er blevet videreført i perioden 2018-2021.

Ifølge Statens Kunstfond afsættes der i udgangspunktet 800.000 kroner i Projektstøtteudvalget for Billedkunst, men det beløb kan ændres af udvalget efter behov, eksempelvis hvis flere søger. Derfor står der ikke skrevet noget sted, hvor mange penge der er til rådighed. Statens Kunstfond oplyser også, at alle kommunale billedkunstråd, der lever op til kriterierne, indtil nu har fået støtte. 

Det fremgår af Lov om Billedkunst, at udvalget kan støtte kommunale billedkunstråd. Gør de det, kan kommunerne søge et grundtilskud til de kommunale billedkunstråd mod en medfinansiering på 50 procent. Det er medfinansieringen, der er kriteriet for, at kommunerne kan få pengene. Og måske er det grunden til, at der hvert år gives meget forskellige beløb fra puljen, forklarer Lisette Vind Ebbesen.

Fagbladet Billedkunstneren har lavet en optælling fra 2015- 2018, der viser, at mens der i 2015 blev givet 810.000 kroner til kommuner i Danmark, blev der i 2017 kun givet 479.650 kroner. I praksis betyder det, at langt flere kommuner faktisk kunne få glæde af pengene, hvis de bare søgte.

”Det har været svingende fra år til år, hvor mange der har søgt, og vi forestiller os, at kravet om medfinansiering kan være årsagen til det,” fortæller Lisette Vind Ebbesen og uddyber, at de i udvalget er opmærksomme på, at der måske mangler fokus på puljen.

”Jeg tror generelt, at oplysning er vigtigt. Man skal vide, at puljen findes for at søge den. Sidste år lavede vi en oplysningskampagne, hvor vi tog rundt i landet for at undersøge, hvordan det går med billedkunsten i eksempelvis Sønderjylland og for at fortælle, hvilke muligheder der er for at søge om støtte. Den slags skal vi måske gøre mere af.”

Selvom ikke alle pengene bliver brugt, går de dog langt fra til spilde.

”Vi sørger for, at de bruges til at støtte kunsten, så de bliver typisk brugt til produktion af værker eller udstillinger i de andre puljer. De går bestemt ikke til spilde.”