Kunstnere får bedre mulighed for at søge coronahjælp

11.12.20 | Nyheder

Efter kritik fra kunstnerorganisationerne har kulturminister Joy Mogensen besluttet at ændre kriterierne i den særlige coronaordning for kunstnere.

Ændringen betyder, at kunstnere nu ikke behøver at fremvise f.eks. aflyste kontrakter for at kunne søge kompensation for udeblevne indtægter under coronakrisen. Fremover kan de søge på baggrund af en referenceperiode fra de seneste tre år – og får desuden mulighed for at få udbetalt støtte med tilbagevirkende kraft.

”Det er godt at se, at kulturministeren har lyttet til kunstnernes kritik og nu får fjernet nogle af de knaster, der reelt forhindrede alt for mange kunstnere i at få kompensation for den indkomst, de går glip af pga. corona-restriktioner og nedlukning,” siger Nis Rømer, formand for Billedkunstnernes Forbund BKF).

Tidligere på ugen kom det frem, at kun 43 kunstnere med kludetæppeøkonomi havde fået coronahjælp i ‘den midlertidige kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomst’, som har haft 2. ansøgningsrunde her i efteråret.

I 1. ansøgningsrunde til ordningen, som udløb 8. august, søgte alt 1.456 kunstnere på tværs af kunstarterne. Heraf var kun 203 billedkunstnere. Hvor mange billedkunstnere der har søgt i 2. ansøgningsrunde, er endnu ikke opgjort, oplyser Slots- og Kulturstyrelsen. 3. ansøgningsrunde med de nye kriterier ventes at åbne i næste uge.

Usikker kunstnerøkonomi
At så få billedkunstnere søgte ordningen i første omgang, skyldtes dels, at mange billedkunstnere tjener mindre end de 10.000 kr. om måneden på deres kunst, som politikerne har sat som grænse for at kunne søge ordningen. Men også, at en del billedkunstnere havde svært ved at dokumentere deres økonomiske tab i form af f.eks. aflyste kontrakter. Det er fremgået tydeligt af sommerens og efterårets samtaler i BKF’s medlemsrådgivning.

Så selvom Kulturministeriet endnu ikke har meldt alle de nye kriterier for kunstnernes coronaordning ud, forventer BKF, at ændringen vil gøre en positiv forskel for mange billedkunstnere:

”Billedkunstnerne vil få nemmere ved at søge, når de ikke skal fremlægge bevis for aflyste arrangementer og opgaver, men i stedet kan sandsynliggøre deres økonomiske tab ved at henvise til en referenceperiode. Det er afgørende, at hjælpepakkerne passer til kunstnernes usikre og skrøbelige økonomier, hvor der som oftest ikke er indgået kontrakter og aftaler langt ud i fremtiden. Og rigtig mange billedkunstnere er hårdt ramt nu, hvor kunst- og kulturlivet ligger næsten helt stille pga. covid-19 restriktionerne,” siger Nis Rømer.

De kunstnere, der tidligere har søgt den midlertidige kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomst, men ikke opfyldte de gamle kriterier, kan søge på ny. Der er mulighed for at få tildelt støtte for hele perioden fra 1. september 2020.

Læs mere om ordningen hos Slots- og Kulturstyrelsen her…

BKF afholder i løbet af januar nyt webinar for medlemmer om coronaordninger for kunstnere. Info følger i nyhedsmail til alle medlemmer inden jul.