Det Kgl. Danske Kunstakademis rektor fratræder

14.12.20 | Nyheder

Kulturministeriet og rektor på Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, Kirsten Langkilde, er blevet enige om, at Kirsten Langkilde fratræder sin stilling.

Det meddeler Kulturministeriet i en pressemeddelelse i dag.

Fratrædelsen sker i kølvandet på den seneste tids uroligheder på akademiet, hvor flere undervisere har udtrykt mistillid til ledelsen, og senest den omdiskuterede busteaktion, hvor institutleder Katrine Dirckinck-Holmfeld er blevet bortvist fra akademiet.

Læs også: Kunstakademiet skal granskes i uvildig undersøgelse

I pressemeddelelsen udtaler kulturminister Joy Mogensen:
“Kulturministeriet og Kirsten Langkilde er ikke nået til enighed om, hvad der skal til for at løse udfordringerne på Kunstakademiets Billedkunstskoler. Der er derfor behov for nye kræfter. Kulturministeriet og Kirsten Langkilde er blevet enige om, at Kirsten Langkilde fratræder sin stilling. Nu giver vi billedkunstskolerne en ny start med en ny rektor.”

Af kunstakademiets hjemmeside fremgår det, at akademiet ikke har yderligere kommentarer.

Kirsten Langkilde tiltrådte som rektor på Kunstakademiets Billedkunstskoler 1. februar 2019.

Læs også: Interview med Kirsten Langkilde, fagbladet Billedkunstneren #4 2018

Billedkunstnere påminder om armslængdeprincip
Uroen om kunstakademiet har fået en lang række billedkunstnere til at underskrive en erklæring, der påminder politikerne om, at armslængdeprincippet også gælder på kunstakademiet:

“Vi minder hermed om at armslængdeprincippet altid bør være helt centralt for forholdet mellem Kulturministeriet og Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Diskussionen om, hvad Billedkunstskolerne kan eller bør forske og undervise i, og hvordan disse aktiviteter kan tage form, må alene være en fagligt funderet diskussion,” hedder det bl.a. i billedkunstnernes åbne brev til kulturministeren, som er offentliggjort på netmediet POV International.