Åbent brev: Fjern minimumskrav i hjælpepakker

19.06.20 | Nyheder

Selvstændige og freelancere i de kreative brancher er hårdt ramt af følgerne af coronavirus. Og mange tjener desuden for lidt til at være omfattet af regeringens hjælpepakker. Det bekræfter en ny undersøgelse af indtjeningsforhold og hjælpepakker i forbindelse med COVID-19, udført af Megafon. Undersøgelsen er foretaget på vegne af otte organisationer fra den kreative branche og kunstlivet, heriblandt Billedkunstnernes Forbund.

På baggrund af undersøgelsen har kunstnerorganisationerne sendt et åbent brev til kulturminister Joy Mogensen med opfordring til at fjerne kravet på minimumsindkomst på 100.000 kr. årligt i hjælpepakken for kunstnere med kombinationsindkomster.

“Undersøgelsen viser, at mange medlemmer ikke kan leve op til hjælpepakkernes indkomstkrav, fordi de tjener for lidt. Derfor kan de, som i forvejen har et spinkelt indkomstgrundlag, ikke modtage nogen kompensation. Bekræftet af undersøgelsens resultater, opfordrer de otte undertegnende organisationer til, at de nuværende hjælpepakker for kunstnere og freelancere med sammensatte indtægter forlænges og justeres, så minimumskravet fjernes helt,” lyder det bl.a. i brevet, som kan læses i sin helhed her.

Tænk kunsten med i genstart
Kunstnerorganisationerne opfordrer også kulturministeren til at tænke kunsten og de kreative brancher med ind i den genstart af samfundsøkonomien, som er sat i gang efter COVID-19-nedlukningen:

“Vi stiller os meget gerne til rådighed med viden og ideer til, hvordan de kunstneriske, kreative brancher kan hjælpe i den kommende overgang fra støtteordninger til genopretning. De kreative fag giver os evnen til at forestille os nye måder at gøre tingene på. Om det handler om grøn omstilling eller omstilling til tiden med – og efter coronavirus, så bring de kreative kompetencer i spil. Vi er klar til at være de professionelle nytænkere og problemløsere, som kan være med til at få os ud af krisen styrket,” lyder det  i brevet, som er underskrevet af:

Billedkunstnernes Forbund (BKF), UKK – Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere, Danske Billedkunstneres Fagforening, Design Denmark, Danske Kunsthåndværkere og Designere, Forbundet Arkitekter og Designere, Tegnerforbundet og Uafhængige Scenekunstnere.


Undersøgelsens hovedresultater

Undersøgelsen giver et indblik i indkomstforholdene i store dele af den kreative branche og afdækker, hvordan selvstændige og freelancere er påvirket direkte eller indirekte som følge af COVID-19. 1598 personer på tværs af de otte organisationer har deltaget i undersøgelsen. Den viser bl.a. at:

 • 29% af de adspurgte medlemmers indtægtsgrundlag er påvirket i høj grad eller meget høj grad af udbruddet af COVID-19.
 • Særligt medlemmer med indkomst ud over lønmodtagerindkomst er påvirket. Af dem svarer 48 % at de i høj grad eller meget høj grad er påvirket.
 • Mange af medlemmerne har indtægter sammensat af A-indkomst, honorarer, legater, indtægter fra selvstændig virksomhed m.v. Derfor var det meget glædeligt, at hjælpepakkerne blev udvidet til også at gælde selvstændige og freelancere med sammensatte indtægter.
 • Undersøgelsen bekræfter et stort behov for hjælpepakker til at holde hånden under de kunstneriske og kreative brancher.

Størst nedgang i selvstændig virksomhed og honorarindtægter

 • 44% af undersøgelsens deltagere har indtægter, der ikke er almindelig A-beskattet lønmodtagerindkomst.
 • 67% ud af denne gruppe har oplevet nedgang i deres indkomst som direkte eller indirekte følge af coronavirus.
 • Det er især indtægterne som selvstændig, der er påvirket: Den gennemsnitlige nedgang i indtægt som selvstændig er 61,6%.
  80% har haft en nedgang i indtægt på 25% eller højere.
 • Også honorarindtægter er påvirket markant: Den gennemsnitlige nedgang i indtjening fra honorarer er 43,7%.
  48% har oplevet en nedgang på 25% eller derover.

Mange tjener for lidt til at være omfattet af hjælpepakkerne
Undersøgelsen viser, at mange medlemmer ikke kan leve op til hjælpepakkernes indkomstkrav, fordi de tjener for lidt. Derfor kan de, som i forvejen har et spinkelt indkomstgrundlag, ikke modtage nogen kompensation:

 • 14% svarer, at de før skat havde en årlig personlig indkomst på under 100.000 kr. i 2019.
 • 28% havde en indkomst på mellem 100.000 og 199.999 kr.

Undersøgelsen viser samtidig, at 53% af de af undersøgelsens deltagere, der tjener mindre end 200.000 kr. om året, ikke er medlem af en a-kasse. Dvs. at der ikke er et økonomisk sikkerhedsnet under en stor del af den kreative branches arbejdende. Til sammenligning er ca. 81 pct. af den samlede arbejdsstyrke medlem af en a-kasse.

Se oversigt over alle BKF’s artikler om kunstnere og coronakrisen her…

Foto øverst: Rezan Arab: The Crowd (udsnit), 2020. Fra udstillingen Catastrophe, kurateret i coronakrisens første uger af det kunstnerdrevne udstillingssted Office of Emergency og vist på udstillingsplatformens Facebookside…