Kunstnerværksteder presses ud af København

12.11.21 | Nyheder

Selvom Københavns Kommune har meldt ud, at det kunstneriske vækstlag skal have arbejdspladser i hovedstaden, der er til at betale, viser flere sager, BKF er involveret i, at kunstnerne presses ud af byen. Dels af private udlejeres huslejestigninger og nedrivningsplaner, dels af kommunen selv, der i en aktuel sag vil smide syv kunstnere ud af et lejemål i Kødbyen, de har haft i 15 år.

Kan man som kunstner finde et atelier i København, der er til at betale for en kunstnerindkomst, er man heldig. Og man holder fast i det, så længe man kan. Men en række sager, som Billedkunstnernes Forbund (BKF) er involveret i, viser, at de billige kunstneratelierer er under hårdt pres i hovedstaden:

”Desværre ser vi en række sager for tiden, hvor kunstnere mister billige værksteder, de har haft i årevis. Der er forskellige årsager til det, men konsekvensen er, at det er blevet stadig sværere at arbejde som kunstner i hovedstaden. Det er en bekymrende udvikling, og går jo stik imod de erklærede politiske ambitioner på området,” siger Klaus Pedersen, jurist i Billedkunstnernes Forbund.

Kunstnerplads, atelierfællesskabet Staldgade 74C. Foto: Atelierfællesskabet.

Han henviser til Københavns Kommunes beslutning tidligere i år om at stille lokaler på Halmtorvet til rådighed for 25-30 midlertidige kunstnerpladser.

Beslutningen var en reaktion på en ny undersøgelse, som Københavns Kommunes Rådet for Visuel Kunst står bag sammen med Billedkunstnernes Forbund og UKK – Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere.

Undersøgelsen viste, at København mangler kunstnerpladser, og at de eksisterende er for dyre. Ifølge undersøgelsen er situationen så grel, at 75 procent af de adspurgte giver udtryk for, at de af samme grund overvejer at forlade hovedstaden.

I forbindelse med offentliggørelsen af rapporten sagde kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Å):

”Det er både en politisk vision og et ansvar, at vi har et levende og mangfoldigt kunst- og kulturliv i København. En vigtig del af det er at have fokus på den udøvende kunst, på kunstnerens vilkår. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu kan tilbyde nogle stærkt tiltrængte kunstnerpladser.”

Men i en af de aktuelle sager, BKF er involveret i, smider kommunens eget ejendomsselskab syv kunstnere på porten i selvsamme område, Kødbyen, hvor kulturborgmesteren for nogle måneder siden tilbød byens kunstnere midlertidige værkstedspladser.

Det er uacceptabelt, siger kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Å), nu i en skriftlig kommentar til BKF:

”Vi kan ikke med den ene hånd sætte midler af til nye kunstnerpladser i ét område samtidig med, at kommunen fjerner eksisterende kunstnerpladser fra samme område. Det kan jeg på ingen måder acceptere.”

“Vi har mere end nogensinde behov for at prioritere kunsten og de kreative erhverv, så de ikke presses ud af byen på grund af huslejepriser og manglende arbejdspladser. Situationer som denne bekræfter mig i, hvorfor der fortsat ligger et vigtigt arbejde inden for kultur, kunst og ikke mindst de vilkår, der arbejdes under,” siger hun i forbindelse med den aktuelle sag, som handler om atelierfællesskabet Staldgade 74C i Kødbyen.

Uvis fremtid i Kødbyen
Her står Kristian Jon Larsen og seks andre kunstnere og kulturarbejdere til at miste deres atelierfællesskab, som har eksisteret i 15 år på adressen i Kødbyen. Udlejer er Københavns Ejendomme og Indkøb, og lejemålet er en del af de tilbud, Københavns Kommune udsteder omkring billige atelierpladser i langtidstomme bygninger.

Foto: Atelierfællesskabet Staldgade 74C.

Men tirsdag d. 26. oktober modtog medlemmerne af atelierfællesskabet en mail fra Københavns Ejendomme og Indkøb med besked om, at det er blevet konstateret, at ejendommen kun er godkendt af byggemyndigheden til anvendelse som lager, og at ejendommen som værksted for personlig kunstnerisk udøvelse derfor er ulovlig.

Det betyder, at Københavns Ejendomme og Indkøb vil opsige kunstnernes lejekontrakter i nærmeste fremtid og overdrage lejemålet til nabovirksomheden, som kompensation for en forestående nedrivning af dennes tilstødende lagerhal.

Opsigelsen kom ud af det blå, men er dog i overensstemmelse med atelierfællesskabets kontrakt, der indebærer, at lejemålet til hver en tid kan opsiges med 14 dages varsel.

Pludselig ulovlig
Alligevel undrer det Kristian Jon Larsen og hans kolleger i atelierfællesskabet, at kommunen pludselig – efter 15 år – konstaterer, at det er ulovligt at bruge ejendommen som kunstnerværksted.

”Udlejer siger, at det ikke vil kunne betale sig at istandsætte bygningen til anvendelse som værksted for personlig kunstnerisk udøvelse. Men pt. har udlejer stadig ikke udleveret den rapport, som ligger til grund for deres beslutning. Vi har gentagne gange bedt om en udspecificering af de punkter man mener skal udføres, budgettet for disse og et svar på hvor vidt nogle af disse forbedringer alligevel skal udføres, i forbindelse med en ny udlejning til naboen,” siger Kristian Jon Larsen.

“Lige nu har vi brug for politisk opbakning til at få stoppet processen og som minimum få udskudt vores opsigelse, så længe sagsbehandlingen finder sted og frem til, at der findes en løsning,” siger han.

I denne tid sætter BKF fokus på flere sager, hvor kunstnere presses ud af atelierfællesskaber i København. Læs også:

Kunstnere: Små værksteder er vigtige for byens sjæl – om atelierfællesskabet Strandlodsvej 6C

Kunstnere presses af tunge erhvervsaktører – om kunstnerfællesskabet OK Corral