#MeToo i kunstlivet: Del dit vidnesbyrd

07.10.20 | Nyheder

NB: Indsamlingen af vidnesbyrd er afsluttet 1. marts 2021.

I de seneste uger har #MeToo-debatten fået ny kraft herhjemme, efter en lang række kvinder er stået frem med vidnesbyrd om sexisme, seksuelle krænkelser og overgreb i bl.a. mediebranchen, i det politiske liv, sundhedssektoren og musikindustrien.

Mange har støttet og delt disse vidnesbyrd, som har skabt et nyt momentum i den offentlige debat: Nu handler diskussionen ikke længere om, hvorvidt sexisme findes, men om, hvordan sexistiske samfundsstrukturer på forskellig vis præger os alle, også i arbejdslivet. Den udvikling hilser BKF velkommen.

Del din viden
Der er desværre ingen grund til at tro, at kunstlivet adskiller sig fra andre brancher, når det handler om sexisme, seksuelle krænkelser og overgreb. Tværtimod viser de få undersøgelser, debatter og vidnesbyrd, kunstlivet hidtil har set, at sexisme og seksuelt ladet magtmisbrug også er en del af studie- og arbejdslivet på kunstscenen.

At billedkunstneres karrierer desuden ofte er præget af dårlige arbejdsvilkår, ulige magtforhold og af den enkelte kunstners evne til at skabe netværk i branchen, forstærker desværre problematikken.

Vi er nødt til sammen at skabe mere åbenhed om problemerne, for at blive bedre til at bekæmpe sexismen og understøtte alles ret til gode studie- og arbejdsliv på den danske kunstscene. Ingen skal behøve at føle sig alene med at have været udsat for seksuelt grænseoverskridende adfærd på sin kunstuddannelse eller i arbejdslivet som kunstner. Derfor indsamler BKF nu vidnesbyrd fra alle, der har oplevet sexisme, seksuelle krænkelser og overgreb i kunstlivet.

Sådan gør du
Du som har oplevet sexisme i kunstlivet kan dele dit vidnesbyrd ved at skrive en mail til Billedkunstnernes Forbunds sekretariat på sammenskaberviaabenhed@bkf.dk

I mailen kan du fortælle om dine egne oplevelser som elev eller ansat på kunstskoler/kunsthøjskoler/kunstakademier, eller om oplevelser fra dit arbejdsliv på kunstscenen, f.eks. i forbindelse med udstillinger, kunstprojekter, biennaler, værksalg, samarbejdsmøder, ferniseringer eller andet.

Du kan vælge at dit vidnesbyrd i mailen skal være anonymt, eller du kan oplyse os om, at du vil stå frem med navn. Hvis BKF vælger at anvende dit vidnesbyrd i forbundets kommunikation, sker det i fuldstændig anonymiseret form, så enhver genkendelse er umulig.

Anonymitet online
Hvis du ikke ønsker at dele dit vidnesbyrd på mail, men i stedet vil anvende en krypteret onlinetjeneste, hvor BKF ikke kan se, hvem afsenderen er, kan du svare via formularen nederst på denne webside.

Har du spørgsmål til, hvordan vi behandler dit vidnesbyrd, kan du kontakte BKF’s kommunikationsansvarlige Miriam Katz på mk@bkf.dk

Indsamlingen af vidnesbyrd sker dels blandt BKF’s medlemmer, dels bredt i kunstlivet via sociale medier. Resultaterne vil blive offentliggjort på www.bkf.dk og i BKF’s blad Billedkunstneren.

BKF og #MeToo
i 2018 arrangerede BKF sammen med kunstplatformen IDOART.dk en konference på Overgaden om sexisme, magtmisbrug og seksuelle krænkelser i kunstlivet. Siden da har vi i BKF arbejdet for at skabe større bevidsthed og opmærksomhed på området, bl.a. ved at opfordre alle aktører i kunstlivet til at udarbejde politikker og retningslinjer på området.

Har du brug for rådgivning i en konkret sag om sexisme i kunstlivet? Kontakt BKF’s jurist Klaus Pedersen på 33 12 81 74 / kp@bkf.dk

Nyttige links: Arbejdstilsynets informationsmateriale om krænkende handlinger i arbejdslivet.

Foto: Snövit Snow Hedstierna (SE): An Issue of Structure, 2018.