Nomineret til BKF-pris: Kunstnere skaber nyt liv i lokalmiljøet

20.09.17 | Nyheder

13. oktober uddeler BKF prisen Årets Kunstnerdrevne Udstillingssteder 2017, og Astrid Noacks Atelier på Ydre Nørrebro i København er blandt de nominerede.

Atelieret og baggårdsmiljøet, hvor billedhuggeren Astrid Noack i sin tid arbejdede, har de senere år udviklet sig til lokalmiljøets kunstneriske kraftværk, skabt i fællesskab af kunstnere, kulturformidlere, arkitekter, beboere og lokale kræfter.

Det var et rent tilfælde, at billedkunstner Kirsten Dufour på en gåtur tilbage i 2009 opdagede, at baghuset i Rådmandsgade 34 på Ydre Nørrebro i København havde en særlig historie: Det var atelier for billedhuggeren Astrid Noack. Her, i årene 1935-50, skabte Noack nogle af sine kendteste skulpturer, bl.a. Stående kvinde og en portrætbuste af Anna Ancher.

Sammen med kolleger i YNKB (Ydre Nørrebro Kultur Bureau) arrangerede hun et foredrag med kunsthistoriker Hanne Pedersen om Astrid Noack på det lokale bibliotek, og her besluttede publikum at danne Foreningen Astrid Noacks Atelier (ANA), bestående af kunstnere, kulturformidlere, beboere og andre lokale kræfter.

Siden 2009 har foreningen arrangeret workshops, performances og foredrag i atelieret på Rådmandsgade, der i dag, sammen med forhuset på matriklen, fungerer som kunst- og kulturcenter og internationalt artist-in-residency. Stedet summer af liv og danner ramme for bl.a. kunstworkshops for børn, udstillinger, digtoplæsninger og koncerter.

Øverst: Gillion Grantsaans performance BLACK IS, udstillingsrækken Heritage is Commoning. Astid Noacks Atelier 2015. Foto: Peter Damholm.

Levende kunsthistorie
Foreningens projekt handler – udover at mødes med stedets brugere og besøgende om samtidskunsten – om at indskrive Astrid Noack i den lokale historie, der har konkret værdi for de mennesker, der bor i området i dag. Og om at rede et unikt baggårdsmiljø, som har dannet rammen om Astrid Noacks virke, og som i dag bl.a. huser øvelokaler for musikere.

Baggården med atelieret ser i dag ud stort set som den gjorde, da Astrid Noack arbejde og boede der i 1930erne og ’40erne. Den udgør en af de sidste rester af den københavnske arbejderklassekultur, som man stort set ikke kan finde andre steder i byen længere.

Ud med kunsten
Kirsten Dufour er kunstnerisk leder af Astrid Noacks Atelier mens hendes mand og kunstneriske partner, Finn Thybo Andersen, er formand for Foreningen Astrid Noacks Atelier. For parret, der er pionérer på den kunstnerdrevne scene herhjemme, foregår det mest spændende kunstneriske arbejde uden for kunstinstitutionerne, har de tidligere forklaret i et interview med BKF’s fagblad Billedkunstneren:

“Det er dér, udfordringerne er i dag, hvis ikke kunsten skal vedblive at være en isoleret ø i samfundet,” siger Finn Thybo Andersen i artiklen.

“Vi synes, det lukkede kunstrum er brugt op. Museumsrummet, det neutrale indforståede kunstrum, var nødvendig for, at modernismen kunne gennemføre sine formelle undersøgelser og eksperimenter. Men Duchamps pissekumme giver kun mening som kunst, når den befinder sig i et kunstindviet rum med et indforstået publikum. Udfordringen for os er at få kunsten tilbage i det offentlige regi. Ikke kun for et indforstået publikum, men tilbage og i dialog med folk i hverdagen, hvor den gerne skal give mening og indhold, også for et ikke kunstindforstået publikum – uden at blive populistisk og fordummende. Hvis vi opfatter kunst som en samtale om liv og kunst, må vi have dialogen, så samtalen udvikles. Det betyder ikke, at man slipper initiativet, men at man lytter!”

Renovering af atelieret fejret
I 2010 blev Fonden Rådmandsgade 34 dannet med det formål nænsomt at restaurere bygningerne og sikre fremtiden for det unikke gårdmiljø, hvor musikere, kunstnere og arbejdere lever side om side. For at skaffe midler til renoveringen lykkedes det i 2013 Fonden at engagere en række kendte billedkunstnere i en kunstauktion, der sammen med donationer fra flere fonde endte med et resultat på 300.000 kr.

I september 2016 påbegyndtes restaureringen af den del af baggården som Astrid Noack boede og havde atelier i. Og 13. september i år kunne foreningen så fejre, at Astrid Noacks atelierbygning nu står færdigrestaureret af arkitekt Erik Brandt Dam, og at der arbejdes hård på at finde midler til at restaurere resten af baggården.

Som led i fejringen udgav foreningen kataloget DET HER ER, der giver et smukt indblik i den eksperimenterende kunstscene, der de senere år har udfoldet sig og skabt nyt liv i det klassiske baggårdsmiljø.

Læs mere om Astrid Noacks Atelier, aktiviteterne, restaureringen og den nye publikation på www.astrid-noack.dk

Tag med til prisfest for kunstnerdrevne
Kom og vær med til festen, når navnene på vinderne af BKF-prisen Årets Kunstnerdrevne Udstillingssteder 2017 offentliggøres.

Det sker fredag d. 13. oktober kl. 15-18 i Carlsberg Akademis Pompejisal i København.

Alle er velkomne!

– 20. september 2017.