Ny konsulentordning skal styrke kunst i offentlige rum

22.10.18 | Nyheder

Statens Kunstfond etablerer en ny kunstkonsulentordning, der skal sikre ensartet rådgivning, kunstfagligt kvalificerede værker og samlet registrering og formidling af kunsten i det statslige byggeri på tværs af bygherrer.

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst samler nu en pulje på ti højt kvalificerede kunstkonsulenter, der på vegne af udvalget kan yde kunstfaglig rådgivning på højeste niveau om kunst i offentlige rum. Kunstkonsulenterne skal primært rådgive statslige bygherrer som Bygningsstyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Slots- og Kulturstyrelsen i sager om kunstnerisk udsmykning. Men også kommunale bygherrer og andre offentlige aktører kan få glæde af kunstkonsulenterne.

What’s new?
Hidtil har Statens Kunstfonds Legatudvalg udpeget kunstkonsulenter, som er blevet knyttet direkte til de største statslige bygherrer. I den nye ordning forankres konsulenterne hos Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst, der gennemfører et introforløb for konsulenterne og sørger for løbende kompetenceudvikling og faglig sparring. Dette sker både for at sikre professionalisme og ensartethed i rådgivningen og erfaringsudveksling og vidensopsamling på tværs af de statslige bygherrer.

Når en udsmykningssag skal påbegyndes, ansætter de statslige bygherrer den konsulent fra puljen, der bedst matcher det konkrete projekt. Dette giver ordningen en større fleksibilitet og en bedre udnyttelse af kompetencerne i puljen end den hidtidige praksis.

Søren Taaning, formand for Legatudvalget for Billedkunst, siger om baggrunden for den nye ordning:

”Der har længe været behov for en større gennemsigtighed i, hvordan Statens Kunstfond uddelegerer sit ansvar for rådgivning af statslige bygherrer og til hvem. Samtidig har de statslige bygherrer efterspurgt mere fokus på de særlige kompetencer, man skal have som kunstkonsulent. Og endelig har vi kunnet mærke et stigende behov for en samlet registrering og formidling af den kunst, der realiseres i det statslige byggeri.

Når de statslige bygherrer via lovgivningen er forpligtet til at afsætte penge til kunst, synes vi også, at det er vigtigt at skabe et samlet overblik over, hvad vi som borgere får for pengene, og fortælle om værdien af kunsten i det statslige byggeri. I dag ligger den opgave hos den enkelte bygherre og bliver prioriteret meget forskelligt.”

Kunstcirkulæret
Det er ”Cirkulære om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri m.v.” (1983/2004), der sikrer, at borgere overalt i Danmark møder kunst i det statslige byggeri. Ifølge cirkulæret skal de statslige bygherrer afsætte 1,5 % af et byggeris håndværkerudgifter ekskl. moms til kunstnerisk udsmykning, når håndværkerudgifterne overstiger 1 mio. kr. Bygherrerne er samtidig forpligtede til at indhente kunstfaglig rådgivning hos Statens Kunstfond, før der træffes beslutning om, hvorvidt eller hvordan et byggeri skal udsmykkes. Det er denne opgave, som kunstfonden uddelegerer til kunstkonsulenter.

I perioden 2014-16 var Kunstcirkulæret årsagen til, at der blev realiseret 44 kunstværker under Bygningsstyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og andre statslige bygherrer. Den årlige sum til kunstnerisk udsmykning under cirkulæret var i perioden 2014-16 i gennemsnit ca. 12,5 mio. kr.

Er du kunstner og interesseret i opgaver som kunstkonsulent? Se opslaget her…

Øverst: Integreret kunst til Ørestad Gymnasium af Amalie Smith. Machine Learning I, II, III. Digitalvævede billedtæpper med algoritme-genererede plantemotiver (2018). Foto: David Stjernholm for Statens Kunstfond.