Nyt kunstråd stiller krav om kunstnerhonorar

06.05.19 | Nyheder

Ingen støtte til ansøgninger uden kunstnerhonorar. Sådan lyder det nu fra Rådet for Visuel Kunst i Københavns Kommune.

Rådet blev etableret i februar i år og erstatter det tidligere Københavns Kommunes Billedkunstudvalg. Det nye udspil, som er rådets første, hilses velkommen af Billedkunstnernes Forbund (BKF):

“Det er et stærkt tiltag, der bør vise vej i forhold til kommunens egne kunstinstitutioner – og som også sætter et godt eksempel til efterfølgelse både for landets øvrige kommuner og for staten,” siger Nis Rømer, formand for Billedkunstnernes Forbund.

Tidligere i år foreslog Københavns Kommunes kulturborgmester Franciska Rosenkilde (Å) at forpligte kommunens kunstinstitutioner på ligestilling og mangfoldighed, hvis de vil have del af de kommunale kunstkroner.

I den forbindelse foreslog BKF’s formand Nis Rømer, at sådanne krav skulle suppleres af krav om honorering af udstillende kunstnere. 

Og det, Rådet for Visuel Kunst nu gør, er et vigtigt skridt i den rigtige retning, mener han:

“Men vi har endnu til gode at se, om Københavns Kommune begynder at stille krav om kunstnerhonorar på alle kommunens kunstinstitutioner. Rådet for Visuel Kunst kan trods alt kun stille krav om kunstnerhonorar i forbindelse med tildelingerne fra rådets egen, begrænsede pulje til projekter og indkøb af værker,” siger Nis Rømer.

Kunstlivets dårlige betalingskultur skal ændres
Fremover vil Rådet for Visuel Kunst kun støtte projekter, hvor der tydeligt indgår kunstnerhonorar i ansøgningen. Rådet ønsker med denne udmelding at signalere deres opbakning til et øget fokus på kunstnernes vilkår og støtte på ordentlige betingelser, lyder det i en pressemeddelelse:

“Med beslutningen vil vi understrege, at kunstnere skal betales for deres arbejde. De, der skaber det kunstneriske indhold, skal kunne forvente at blive aflønnet, ligesom de andre funktioner på udstillingsstedet. Det er en kulturændring, der kræver, at både små og store institutioner vænner sig til, at kunstnerlønninger er en del af budgettet,” siger billedkunstner og rådsmedlem Hannah Anbert.

”Politisk er der fokus på ligestilling både kønsmæssigt og generelt. Det gælder også i forhold til at sidestille kunstnererhvervet med andre erhverv, hvor man bliver betalt for det arbejde, man udfører. Det er derfor vigtigt, at vi som et kommunalt nedsat råd også er med til at vise vejen,” siger Gyda Heding, rådsmedlem og Borgerrepræsentationen for Enhedslisten.

Baggrund:
Rådet for Visuel Kunst har bl.a. fokus på at udfolde ‘Plan for Visuel Kunst i København’, der blev vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget i 2018. Målet er at styrke indsatsen overfor den visuelle kunst i Københavns Kommune.
Rådets opgaver er at uddele støtte til kunstudstillinger i København, indkøbe ny kunst til kommunens kunstsamling og rådgive Københavns Kommune i visuelle og billedkunstneriske spørgsmål bl.a. gennem udvikling af strategier for byrumskunst.

Rådets budget er i 2019:
Projekttilskud (udstillinger): 856.056 kr.
Indkøb af kunst: 684.855 kr.

Rådets medlemmer:
Mette Sandhoff Mansa, museumsleder Kastrupgaardsamlingen (Danske Museer, ODM)
Hannah Toticki Anbert, billedkunstner (Billedkunstnernes Forbund, BKF)
Michael Thouber, direktør Kunsthal Charlottenborg (Foreningen af Kunsthaller),
Torben Ribe, billedkunstner (Akademiraadet),
Kristian Poulsen, billedkunstner (UKK — Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere)
Gyda Heding (Borgerrepræsentationen, Enhedslisten)
Rune Dybvad (Borgerrepræsentationen, Socialdemokratiet)
Niko Grünfeld (Borgerrepræsentationen, Alternativet).

Foto: Jakob Dall.