Nyt overblik over kunst i kommunerne

12.10.18 | Nyheder

Aarhus, Sønderborg, Odense, Egedal og Horsens er nogle af de kommuner, der investerer mest i kunst i det offentlige rum. Det kortlægger ny undersøgelse fra Statens Kunstfond, som peger på, at kunst øger borgernes livskvalitet og styrker lokalt engagement og tilknytning, – og at borgerne efterspørger det. Fordi kunst bidrager til forskønnelse, lokal udvikling og styrket byidentitet.

78 ud af landets 98 kommuner har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse om prioritering af kunst i det offentlige rum gennemført af Seismonaut for Statens Kunstfond. Konklusioner og udvalgte cases er præsenteret i rapporten Kunst i det offentlige rum. Kommunernes investeringer, praksis og motivation.

Søren Taaning, formand for Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst, siger:

”Med denne rapport vil vi give kommunerne et godt grundlag for at udveksle erfaringer og inspirere hinanden, så vi i fællesskab kan skabe flere betydelige kunstprojekter, der giver værdi til borgerne i hverdagen. Det kræver mod at kaste sig ud i projekter og løsninger, der ikke er prøvet før, men der er mange gode eksempler på, at indsatsen giver et stort afkast.”

Nøgletal:

  • I 2017 har kommunerne investeret 22 mio. kr. i kunst i offentlige rum. Det er en stigning i forhold til 2014, hvor den samlede investering lå på 13 mio. kr.
  • I 61 % af kommunerne er det typisk borgerne, der tager initiativ til udvikling af kunstprojekter.
  • Ni ud af ti af landets kommuner gennemfører kunstprojekter i det offentlige rum.
  • 47 % af kommunerne har en fast praksis for organisering af og bevillinger til kunst i offentlige rum.
  • 58 % af kommunerne rejser ekstern finansiering til kunstprojekterne, og her dækker den eksterne finansiering typisk mere end 40 % af den samlede projektsum.

Kunst højere på den politiske dagsorden

I Guldborgsund Kommune er politikerne i Kultur- og Fritidsudvalget og Miljø- og Teknikudvalget enige om, at kunsten skal højere op på den politiske dagsorden i kommunen. De har indstillet til byrådet, at kommunen fremover skal bruge 1 % af anlægssummen ved kommunale byggeprojekter til kunst. Og politikernes satsning på kunst sker efter flere års gode erfaringer med ad hoc-projekter.

“De initiativer, der er blevet gennemført, har i vid udstrækning været drevet af borgere eller professionelle, som har haft en idé og et engagement. Det, synes jeg, er en god ting. Det er ikke bare noget, der bliver fundet på i et udvalg eller hos os politikere. Det er drevet af nogen, der har et ønske om at lave en forandring og få kunsten ud, der hvor de bor eller kører forbi,” siger Martin Lohse, formand Kultur, Fritid og Bosætning.

Borgerne er initiativtager

Borgerne er aktivt involveret i udviklingen af en kunststrategi for Skærbæk i Tønder Kommune. Anne Bundegård er selvstændig erhvervsdrivende og bor i Skærbæk med sin familie. Hun har været involveret i et byfornyelsesprojekt i Skærbæk gennem sit engagement i Skærbæk Erhverv. Tidligt i byfornyelsesprocessen opstod idéen om at bruge kunsten som en aktiv del af udviklingen af byen. Fra at have været en idé om at tænke kunst ind i byfornyelsen, blev kunsten undervejs i processen det, der samlede de forskellige delelementer i byfornyelsen.

”Når borgere selv er med, får de ejerskab. Det er spændende, sjovt, – der sker noget. Som tilflytter kan man godt opleve, at der mangler et sammenhold. Der mangler eks. opbakning i foreningerne. Med kunsten er det for en gangs skyld ikke svært at samle nogen. Folk er stolte. Der er opstået en anden form for sammenhold. Med kunsten bliver Skærbæk sjovere at vise frem og være stolt af,” siger Anne Bundegård.

Fakta om rapporten

Seimonaut har i juni 2018 gennemført en spørgeskemaundersøgelse for Statens Kunstfond om kommunernes investeringer, praksis og motivation, når det gælder kunst i offentlige rum, eks. skoler, byrum og politistationen. Rapporten bygger på et datagrundlag i form af en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige af landets kommuner med en svarprocent på 80 %.

Rapporten er en efterfølger til en lignende undersøgelse publiceret i 2016: Kunst i det offentlige rum. Nationalt overblik over offentlig økonomi, praksis og formål

Se det nye nationale overblik her: Kunst i offentlige rum. Kommunernes investeringer, praksis og motivation.

Kilde: Statens Kunstfond.

Lejre Kommune ser kunsten som en vigtig medspiller: Til Nationalpark Skjoldungernes Land er der udarbejdet en ambitiøs kunstplan af bureauet SOMEWHERE i samarbejde med Nationalparkbestyrelsen, Nationalparkrådet og Lejre Kommunes Billedkunstråd. Foto: SOMEWHERE.