Expired: OPEN CALL – KunstCentret Silkeborg Bad 2023

15.06.22 | Opslagstavle

OPEN CALL – Bidrag til udstillingen Amazing Nature på KunstCentret Silkeborg Bad i 2023

KunstCentret Silkeborg Bad planlægger den omfattende helårige temaudstilling Amazing Nature, som skal vises på kunsthallen i 2023 og inviterer i den forbindelse billedkunstnere til at søge om at bidrage til udstillingen med værker, som forholder sig til temaet.

Om Amazing Nature

Kunst kan åbne vores øjne på ny og måske bane vejen for en genfortryllelse af vores natursyn. Heri ligger omdrejningspunktet for udstillingen Amazing Nature, som vil udfylde hele udstillingsprogrammet på KunstCentret Silkeborg Bad i år 2023. Projektet berører en række filosofiske og eksistentielle diskussioner vedrørende behovet for en ny følsomhed overfor naturen og refleksioner over vores forbundethed med den, gennem en mangfoldig repræsentation af værker, som belyser glemte eller skjulte underfulde sammenhænge i vores omgivelser. Udstillingen taler til den menneskelige fascination af naturfænomener og udfolder tematikker som årstidernes skiften, elementerne, planternes komplekse intelligens m.v., og undersøger dem kunstnerisk gennem billedkunst og andre relevante udtryk.

Projektet udspringer af et ønske om at imødekomme en stigende tendens til at afsøge og undersøge nye og alternative natursyn, for at genopdage og anerkende vores forbindelse med naturen. I takt med at klima-, miljø- og biodiversitetskrisernes omfang og konsekvenser bliver mere og mere uomgængelige, vokser også en følelse af afmagt og handlingslammelse – man taler endda om tilstande som klimaangst og klimadepression. Amazing Nature ønsker at belyse de håb, vi har at holde fast i og pege på veje, som kan føre os ‘tilbage til naturen’.

Amazing Nature skal udfolde sig i udstillingssalene i den gamle kurbygning, såvel som i den omkringliggende park. Udstillingen vil rumme både nyproducerede og eksisterende værker af omkring 30 samtidskunstnere, herunder både inviterede kunstnere og kunstnere udvalgt gennem specifikke open calls. Herudover ledsages udstillingen af en bred formidlingsportefølje og arrangementskalender, som gennem hele udstillingsperioden skal sikre fortløbende aktualisering af udstillingens tematikker.

Vi tilbyder

Værkerne vil blive vist på den omfattende etårige udstilling med en bred repræsentation af kunstnere fra ind- og udland. Ligeledes præsenteres udstillingens kunstnere og værker i en udstillingspublikation. I forbindelse med open calls til udstillingen tilbyder vi de udvalgte kunstnere et honorar på 20.000 kr. og dækker dertil materialeomkostninger for op til 6.000 kr og rejseudgifter for op til 1.500 kr. I forbindelse med installering af værkerne vil der være mulighed for overnatning i området. I denne open call runde vil der blive udvalgt to kunstnere til at bidrage med værker, som skal indgå i udstillingen i kurbygningen under hele udstillingsperioden i samspil med de i forvejen inviterede kunstneres værker. De to udvalgte kunstnere får hver stillet et areal i Kurbygningens Søjlesal til rådighed, på ca. syv vægmeter og op til to meter ud i rummet ved installatoriske eller skulpturelle elementer.

Ansøgning

Vi ønsker at favne et bredt felt af ansøgere og har derfor ikke en fast ansøgningsformular og modtager ansøgninger på dansk eller engelsk. Send os en præsentation af tidligere arbejde (fx i form af en portfolio) og uddyb gerne med overvejelser om hvilken retning du ønsker at bevæge dig i din fremtidige praksis og eventuelle metoder og greb, du ønsker at udforske. Hertil læser vi også gerne om dine overvejelser i forhold til udstillingens tema og hvordan du kunne forestille dig at bearbejde det kunstnerisk. Der behøver ikke at foreligge en udførlig skitse eller beskrivelse af et potentielt projekt. Du må gerne vedhæfte CV.

Vi kvitterer ved modtagelse af ansøgning og alle ansøgere kan forvente svar indenfor en måned efter ansøgningsfristen.

Ansøgningsfrist: 1. august 2022
Udstillingsdatoer: 4. marts – 31. december 2023 (ophængning i februar 2023)

Ansøg ved at sende dit materiale (i en samlet PDF, navngivet med dit navn) til: Julie Margrethe Nyrup, jmn@silkeborgbad.dk

Foto: Lars Bay