Expired: Skolebørn har krav på kvalitet i kunstundervisningen

25.03.13 | Nyheder

Kulturminister Marianne Jelved vil styrke børns og unges møde med kunst ved at forpligte skolerne til at samarbejde med det lokale kunst- og kulturliv. Det skal ske i de såkaldte aktivitetstimer, som regeringens folkeskolereform lægger op til. Billedkunstorganisationer hilser udspillet velkomment, men opfordrer Jelved til at sikre, at børns møde med kunsten baseres på læring, ikke på leg.

Af Miriam Katz

Kulturminister Marianne Jelved vil styrke børns og unges møde med kunst i skolen, bl.a. ved at invitere det lokale kulturliv ind i folkeskolen.

Forslaget hilses velkomment i billedkunstmiljøet, men mødes med et krav fra både Billedkunstnernes Forbund, Danmarks Billedkunstlærerne og fra Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder, der organiserer landets ca. 100 billedskoler, om at sikre kvaliteten i kunstundervisningen:

“Kulturministerens hensigt er god, men hvis aktivitetstimerne skal danne og udfordre børnene kunstnerisk, må ministeren sikre, at det er det professionelle kunst- og kulturliv, der får opgaven, ikke fritidspædagoger, frivillige amatører og ildsjæle fra det lokale kultur- og foreningsliv,” siger Bjarne W. Sørensen, formand for Billedkunstnernes Forbund.

Han bakkes op af formanden for Danmarks Billedkunstlærere, Alice Carlslund, der peger på, at børns møde med kunst i skolen skal baseres på læring, ikke på leg:
“Ordet ‘aktivitet’ er ret uforpligtende – modsat læring og undervisning. Hvis ikke lærerne skal undervise alle de timer, der er afsat til aktivitetstimer, hvem skal så? Det må bl.a. blive pædagogerne. Men der er en verden til forskel i synet på, hvad målet med billedkunstfaget er for lærere og pædagoger. For pædagogerne er det et aktivitetsfag, for folkeskolens billedlærere er det et dannelsesfag, hvorigennem man opnår erfaringer og erkendelser, der ikke kan opnås på anden vis,” siger Alice Carlslund.

Jelveds forslag om at invitere det lokale kulturliv ind i folkeskolen peger desuden på et problem, som skiftende kulturministre i årevis har negligeret: Nemlig behovet for at ligestille billedkunsten med fx musikken på børn- og ungeområdet. Det mener formanden for landets billedskoler, Karen Marie Demuth:
“Mange billedskoler lever et usikkert liv med små og skiftende kommunale tilskud, og de er ikke som musikskolerne på Finansloven eller har egen lovgivning. Et tættere samarbejde med folkeskolen kan mange steder blive svær at føre ud i praksis, før billedskolerne bliver fagligt og økonomisk ligestillet med musikskolerne,” siger Karen Marie Demuth.

Ministeren skruer op

Kulturminister Marianne Jelved (R) vil med sit udspil forpligte skolerne på at samarbejde med det lokale idræts- og kulturliv om at ‘stimulere’ børnene i de såkaldte aktivitetstimer, som regeringens folkeskolereform lægger op til:

“De praktiske og musiske fag har været underprioriteret længe, og nu skal de opprioriteres. Jeg skruer op for ambitionerne nu,” sagde kulturministeren for nylig til dagbladet Politiken og tilføjede:

“Vi har erkendt, at der er brug for lovgivning, der sikrer, at musikskolerne, de frivillige idrætsforeninger og museerne bliver en del af hverdagen i skolen, og vi opfordrer skolerne til at lave partnerskabsaftaler med resten af kunst- og kulturlivet i lokalområdet.”
Ifølge avisen har kulturministeren afstemt kravet med undervisningsminister Christine Antorini (S).

Husk skolens kunstfag

Billedkunstens organisationer har dog svært ved at se, at ministerens udspil reelt er den opprioritering af de praktisk-musiske fag i skolen, som ministeren selv præsenterer det som.

Alice Carlslund:
“Det er meget velkomment med partnerskaber, der udgør et ekstra kunst- og kulturtilbud i skolen, men først og fremmest har vi brug for flere undervisningstimer i kunst- og kulturfagene. Vi er selvfølgelig positive overfor, at så megen kunst og kultur som muligt inviteres ind i skolen, det må bare ikke ske på bekostning af decideret undervisning i de kunstneriske og praktisk-musiske fag, der i forvejen har et meget lavt timetal i folkeskolen sammenlignet med de øvrige nordiske lande,” siger formanden for Danmarks Billedkunstlærere.

Tag kunsten seriøst

Alle tre billedkunstneriske organisationer – Billedkunstnernes Forbund, Danmarks Billedkunstlærere og Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder – arbejder for, at billedkunstfaget bliver obligatorisk fra folkeskolens 1. – 9. klassetrin.

I dag har skolebørnene kun undervisning i billedkunst en time om ugen til 5.klasse. I Sverige, derimod, er billedkunst obligatorisk til 9. klasse.

Regeringens folkeskolereform lægger op til en enkelt times ekstra undervisning om ugen i de praktisk-musiske fag. Den ekstra time om ugen skal deles mellem fagene Musik, Billedkunst og Håndværk & Design.

Se også

Danmarks Billedkunstlærere: www.danmarksbilledkunstlaerere.dk

Billedskolernes landsforening: www.bornkunstogbilleder.dk