Expired: Stort fremmøde til BKFs generalforsamling 2013

06.06.13 | Nyheder

BKF havde inviteret Dorthe Jørgensen, professor i filosofi og idéhistorie, til at holde oplæg om kunsten synlighed i offentligheden.

Hun talte bl.a. om det væsentlige i at skelne mellem oplevelse og erfaring, og at kunsten netop tilbyder erfaringer, der i modsætning til oplevelser, sætter varige spor og forandrer én.

Den tænkning, der foregår i kunsten, og de erfaringer, kunsten kan give, åbner for en mere omfattende virkelighedsforståelse end den rent rationelle erkendelse – og det er den helhedsorienterede forståelse af virkeligheden, som samfundet har brug for i dag, lød det fra Dorthe Jørgensen, der blev mødt at et stort bifald og mange engagerede spørgsmål fra BKFs medlemmer.

Beretning og urafstemning

BKFs formand Bjarne W. Sørensen fremlagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt af forsamlingen, og kan læses her:

Bestyrelsens beretning 2013

Tre poster var på valg til BKFs bestyrelse, og da i alt syv kandidater stillede op, blev der udskrevet urafstemning.

Valgmateriale med information om kandidaterne og referat fra generalforsamlingen udsendes i uge 46 med posten til alle BKFs medlemmer.