Tre BKF’ere modtager livsvarige hædersydelser

25.11.20 | Nyheder

Billedkunstnerne Kerstin Bergendal, Ruth Campau og Finn Thybo Andersen er blandt årets modtagere af de livsvarige hædersydelser, som tildeles af Statens Kunstfonds repræsentantskab.

Hædersydelserne tildeles efter indstilling fra legatudvalgene fra litteratur, billedkunst, scenekunst, musik, arkitektur, film og kunsthåndværk og design.

Antallet af hædersydelser er fastlagt på finansloven. Der er i alt 275 modtagere af hædersydelsen, heraf er 88 pt. billedkunstnere.

Caroline Søeborg Ahlefeldt, leder af Statens Kunstfonds repræsentantskab, siger:

”Årets hædersmodtagere har sat et markant aftryk på vores samfund. De udtrykker sig vidt forskelligt, men de formår på hver deres måde at sige noget om det at være menneske. Deres værker præger vores tid og har bidraget til sammenhængskraft og en større forståelse af verden og vores plads i den. Årets hædersmodtagere demonstrerer på fineste vis, at kunst kan tage fat i os og i livets helt store spørgsmål.”

Om tildelingen af hædersydelsen til Kerstin Bergendal skriver Statens Kunstfond bl.a.:

Gennem mange års konsekvent arbejde, og med en imponerende evne til at få øje på de processuelle muligheder i meget forskelligartede opgaver, har Kerstin Bergendal demonstreret, at hun på enestående vis er i stand til både at øjne og forfølge ideer, der altid tilfører stedet ny energi, menneskelige og inddragende situationer og forløb, og ofte med både utopiske, kritiske og forskningsbaserede dimensioner i tænkningen.

Kerstin Bergendals kunstneriske tilgang og menneskelige rummelighed, kan f.eks. ses i hendes projekt til en ny legeplads i Ballerup Kommune i 2004, eller hendes langvarige engagement i planlægningen af et helt nyt byområde ved Trekroner i Roskilde inden for rammene af Trekroner Kunstplan projektet fra 2001 – 2011. Aktuelt er Kerstin Bergendal i gang med et projekt, der realiseres 2019-2021 i samarbejde med Områdefornyelsen København NV. Projektet, Apropos en eng, har Grønningen i København Nordvest, som sit omdrejningspunkt. Her udformer Kerstin Bergendal et midlertidigt og tidsbaseret kunstprojekt til parken, der er i gang med at blive skybrudssikret. Dialogen med borgere og forskellige fagligheder er et bærende element i projektet.

Læs hele begrundelsen her…

Om tildelingen af hædersydelsen til Finn Thybo Andersen skriver Statens Kunstfond bl.a.:

Finn Thybo Andersens store engagement har dermed spillet en central rolle i mange projekter, her kunne også nævnes arbejdet for bevarelsen af Astrid Noachs atelier i Rådmandsgade på Nørrebro og i den forbindelse etableringen af Foreningen ANA, samt Nørrekærbiennalen og Land.

Finn Thybo Andersen indstilles til hædersydelsen for sine vedvarende eksperimenter med de kollektive processer som arbejdsfelt, og for sin insisteren på dialog som kunstnerisk værktøj i forhold til at skabe debat om sociale mekanismer og politiske systemer.

Læs hele begrundelsen her…

Om tildelingen af hædersydelsen til Ruth Campau skriver Statens Kunstfond bl.a.:

Ruth Campaus værker er på én og samme tid mekaniske, nærmest industrielle, og dybt sanselige. Det er den kombination, der gør, at Campaus kunstneriske udtryk er karakteristisk og dybt originalt.

Campaus værk er funderet i maleriet, men hun arbejder hele tiden med at udvide maleriets grænser, ikke bare inden for den traditionelle kunstinstitution, men også i en langt større både social og arkitektonisk forstand. Hendes produktion inkluderer malerier på akryl og glas på fx boligbyggeriet Nordlyset i Nordhavn, København, og fire etager høje collager på Hvidovre Hospital.

For sit vedholdende, omfangsrige og stadigt afsøgende arbejde indstilles Ruth Campau til Statens Kunstfonds livsvarige hædersydelse.

Læs hele begrundelsen her…

 

OM HÆDERSYDELSERNE:

Maksimumydelse
Kunstnere med en gennemsnitlig skattepligtig indkomst på eller under ca. 216.000 kr./år modtager maksimumydelse som pt. udgør ca. 167.000kr./år

Mellemydelse
Kunstnere med en gennemsnitlig skattepligtig indkomst på mere end 216.000 kr./år får en ydelse, der svarer til 75% af det overstigende indkomstbeløb.

Minimumsydelse
Kunstnere med en gennemsnitlig indkomst på ca. 415.000 kr./år eller derover, modtager minimumsydelse på ca. 18.000 kr./år. Dette gælder dog kun for kunstnere, der har fået tildelt sin hædersydelse før 1. januar 2014.

Kunstnere som får eller har fået tildelt en hædersydelse efter 1. januar 2014, og har en gennemsnitlig skattepligtig indkomst på ca. 415.000 kr./år eller derover, modtager ikke nogen ydelse.

Foto, øverst: Ruth Campau: The Fall of Diamond Dust, 2018. Acrylic, alucobond, spray paint, glitter. 0,80 x 5 m. Solo, Kernel Gallery, Cáceres, Spanien, 2018​. Foto: Miguel Borreguero.