Virksomheder kan afskrive endnu mere kunst

04.08.21 | Nyheder

Ny lovgivning giver nu virksomheder mulighed for at straks-afskrive kunstkøb op til 30.700 kr. Beløbet er ca. dobbelt så stort som tidligere, og dermed er det nu blevet endnu mere attraktivt for erhvervslivet at købe kunst – til gavn og glæde for både medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere.

“Kunst er med til at skabe et godt og inspirerende arbejdsmiljø, og kunstnerne har brug for indtægter, så vi er rigtig glade for, at afskrivningsordningen nu er blevet opdateret,” siger Klaus Pedersen, sekretariatsleder i Billedkunstnernes Forbund (BKF).

Afskrivningsordningen for virksomheders køb af kunst blev indført i 2004, og skelner mellem kunstværker, der hænges eller stilles op, og kunstværker, som er en del af en bygning.

Det vil sige, at virksomheder kan afskrive:

  • udgifter til køb af originale billedkunstneriske værker
  • udgifter til kunstnerisk udsmykning, som er en del af bygningen.

Originale værker, der kan afskrives
Her menes malerier, skulpturer, grafik, fotografisk kunst, installationskunst og lignende.

Når det gælder grafiske og fotografiske værker, er det et særskilt krav, at de er nummererede og signeret af kunstneren og kun fremstillet i et begrænset oplag. Reproduktioner er ikke omfattet af reglerne.

Kunstværket skal være et førstegangskøb og skal købes direkte af kunstneren eller af et galleri, der har kunstværket i kommission.

Reglerne kan ikke anvendes, hvis virksomheden køber kunstværket af en kunstner, som er i familie eller på anden måde nærtstående til virksomhedens ejer.

Udgifter til køb af kunstværker, der hænges op eller stilles op i virksomhedens lokaler,  kan afskrives efter den såkaldte saldometode med op til 25 % om året. Altså efter samme regler som inventar.

Hidtil har virksomheder kunne afskrive køb af originale, billedkunstneriske værker, hvis købesummen var på 14.400 kr. eller mindre pr. værk. Med de nye regler (se taksterne hos Skatteministeriet, her) er beløbet hævet til 30.700 kr. for køb foretaget den 23. november 2020 eller senere.

Kunstnerisk udsmykning, der kan afskrives
Virksomheders udgifter til kunstnerisk udsmykning af bygninger kan afskrives med 4 % årligt. Denne regel gælder for kunstnerisk udsmykning, der er muret, fastnaglet eller på anden  måde fastgjort til en bygning eller dennes nære omgivelser.

Det er uden betydning, om den kunstneriske udsmykning udføres i tilknytning til opførelse eller ombygning af ejendommen eller på et andet tidspunkt.

Reglen kan ikke anvendes ved udsmykning af en- og tofamiliehuse. Hvis der er tale om en kombineret kontor/forretnings- og beboelsesejendom, gælder afskrivningsadgangen  kun for udsmykning af kontor/forretningsdelen.

Revisionsfirmaet BDO giver i denne pjece fra januar 2021 et overblik over de væsentligste dele af reglerne for afskrivning af virksomheders køb af kunst.

Foto: Værk af Katharina Grosse (DE), som er en del af virksomhedsudsmykningen på KPMG International, 2012. Pressefoto.