149 arbejdslegater til corona-trængte billedkunstnere

21.05.21 | Nyheder

149 billedkunstnere, der er hårdt ramt på økonomien af det seneste års corona-relaterede nedlukninger og restriktioner, modtager nu hver et arbejdslegat på 50.000 kr. Det oplyser Statens Kunstfond i en pressemeddelelse.

I alt 597 billedkunstnere ansøgte om at få et af de særlige corona-arbejdslegater, hvilket betyder, at 448 har modtaget et afslag.

“Det er dejligt at se, at de særlige corona-arbejdslegater kommer ud og giver mange billedkunstnere en tiltrængt, økonomisk hjælpende hånd. Men det samlede ansøgertal viser, at behovet er kæmpestort derude. Billedkunstnere har masser at bidrage med, og vi håber, at politikerne vil lade sig inspirere af de mange forslag, vi har fremlagt under coronakrisen, om hvordan billedkunsten kan inddrages og bruges overalt i samfundet,” siger Nis Rømer, formand for Billedkunstnernes Forbund (BKF).

Læs også: Prioriter kunstnerne i genstart af samfundet…

De ekstraordinære arbejdslegater er resultatet af en bred politisk aftale og går til kunstnere inden for musik, scenekunst, billedkunst, litteratur, arkitektur, film samt kunsthåndværk og design.

Blandt alle kunstarterne udgør billedkunstnere den næststørste ansøger- og modtagergruppe. Den største gruppe er musikere.

Puljen med corona-arbejdslegater er på i alt 24, 2 mio. kr. Heraf går 7.450.000 kr. til billedkunstnere. 7.950.000 kr. går til musikere.

Små indtægter, store tab
De særlige arbejdslegater går til professionelle kunstnere, både skabende og udøvende, der er negativt økonomisk påvirket, enten ved at de har haft en indtægt fra kunstnerisk virke på mindre end 350.000 kr. i 2020 eller har haft et tab på minimum 30 % i indtægt fra kunstnerisk virke sammenlignet med 2019 eller 2018.

Derefter er ansøgningerne vurderet ud fra en helhedsbetragtning, hvori der er indgået en vurdering af kunstnerisk kvalitet og en vurdering af ansøgerens eventuelle forventninger til, hvilke værker eller aktiviteter legatet kan resultere i, herunder hvordan kunstneren vil arbejde med nye formater mv. og understøtte, at kunsten når ud til nye målgrupper.

Kriterierne for kunstnerisk kvalitet er defineret af fagudvalgene på hvert deres respektive område. Midlerne mellem kunstarterne er fordelt på baggrund af hvor mange ansøgninger, der kom til hvert kunstområde.

FORDELINGEN PÅ KUNSTARTER
Arkitektur: 5 arbejdslegater på 50.000 kr. i alt 250.000 kr. (modtog 21 ansøgninger)
Billedkunst: 149 arbejdslegater på 50.000 kr. i alt 7.450.000 kr. (modtog 597 ansøgninger)
Design og Kunsthåndværk: 35 arbejdsleagter på 50.000 kr. i alt 1.750.000 kr. (modtog 139 ansøgninger)
Film: 24 arbejdslegater på 50.000 kr. i alt 1.200.000 kr. (modtog 98 ansøgninger)
Litteratur: 47 arbejdslegater på 50.000 kr. i alt 2.350.000 kr. (modtog 186 ansøgninger)
Musik: 159 arbejdslegater på 50.000 kr. i alt 7.950.000 kr. (modtog 635 ansøgninger)
Scenekunst: 56 arbejdslegater på 50.000 kr. og 5 arbejdslegater på 100.000 kr. i alt 3.300.000 kr. (modtog 263 ansøgninger)

Foto øverst: Statens Kunstfond.