BKF-seminar om klima, ligestilling og kunstpolitik

28.05.21 | Nyheder

Efter et langt corona-år kunne Zoom-skærmene endelig erstattes med levende samvær og samtaler i rummet, da omkring 20 billedkunstnere fra BKF’s bestyrelse og regionale udvalg i hele landet mødtes til det årlige BKF-seminar.

Mødet, hvor BKF-repræsentanterne drøfter og udvikler forbundets politik sammen med BKF’s sekretariat, fandt sted i Statens Værksteder for Kunst torsdag d. 27. maj 2021 og havde store emner på dagsordenen:

BKF’s bestyrelsesseminar 2021. Foto: BKF.

Kunstens rolle i klimapolitikken, et kodeks for ligestilling i kunstlivet samt diskussion af modeller for, hvordan tal, statistik og analyse om kunstneres vilkår kan kvalificere kulturpolitikken.

Dagen bød bl.a. på oplæg af Sara Lönnroth, analysemedarbejder i det svenske Konstnärsnämnden.

Nævnet har til opgave at samle og udarbejde analyser af bl.a. kunstneres sociale og økonomiske vilkår, monitorere den kunstneriske ytringsfrihed og undersøge opretholdelse af kunstneres ophavsrettigheder i en digitaliseret verden. Et arbejde, som Sveriges regering og Riksdag bruger til at kvalificere kulturpolitikken i landet.

Deltagerne på seminaret drøftede også formulering af et kodeks om ligestilling i kunstlivet, set i et intersektionelt feministisk perspektiv. En proces, som fortsætter i en arbejdsgruppe under BKF’s bestyrelse i den kommende tid.

Kunst & klima
Et stærkt inspirerende kunstnerisk indspark fik deltagerne af billedkunstner Mo Maja Moesgaard, der fortalte om, hvordan de i deres praksis bl.a. undersøger og bearbejder spørgsmål relateret til klimakrisen.

Mo Maja Moesgaard: Slowly but Suddenly. Videostill (2016).

Efterfølgende gik BKF-repræsentanterne i workshops for at drøfte, hvordan forbundet kan være med til at styrke kunstens og kunstnernes rolle i klimapolitikken, få kunstproduktion ind i den grønne omstilling og skabe gode rammer for bæredygtig kunstproduktion.

Øverst: Mo Maja Moesgaard: Slowly but Suddenly. Still videostill (2016). Se hele værket på Vimeo..

BKF’s bestyrelse 2021 er:
Nis Rømer, forperson. Marie Thams, næstforperson. Hannibal Andersen, kasserer. Kim T. Grønborg, Jules Fischer, Marie Markman, Søren Hüttel, Simon Fiil og Anna Elisabeth Dupont Hansen (studenterrepræsentant), Lars Lundehave (suppleant).
Oversigt over BKF’s regionale repræsentanter 2021 finder du her…