COVID-19: Genstartspuljer for kulturlivet er åbnet

20.05.21 | Nyheder

Fem puljer med i alt 37, 5 mio. kr. er åbnet for ansøgning i denne uge. De fem puljer skal bl.a. holde hånden under kulturlivets vækstlag, styrke de digitale kulturtilbud og sikre udviklingen af nye kulturformater i det offentlige rum, oplyser Kulturministeriet.  

De fem genstartspuljer er en del af genstartsteamets anbefalinger til kulturministeren, som blev afleveret tidligere i år. Genstartsteamet består af repræsentanter fra både kultur- og idrætsliv, og teamets anbefalinger indeholder en række initiativer, herunder en række puljer, som skal understøtte genstarts-aktiviteter inden for både kunst, kultur og idræt.

Udover de fem puljer har Kulturministeriet – som foreslået af regeringens genstartsteam – også sat penge af til en samlet indsats inden for dataindsamling, der skal kortlægge coronakrisens indvirkning på kultur- og idrætslivet via analyser, opinionsmålinger og kvantitative undersøgelser. I den forbindelse har Dansk Kunstnerråd, som Billedkunstnernes Forbund er medlem af, fået midler til at undersøge kunstnernes forhold og gøre det klart, hvilke kunstnergrupper, der er blevet ekstra hårdt ramt af corona.

Tre af de fem genstartspuljer kan være relevante for billedkunstnere:

Pulje 2:
Tilgængeliggørelse af kultur for alle – digitale tilbud til borgerne
De digitale tiltag kan f.eks. være versionering af allerede udviklede aktiviteter til online-formater, som udstillinger; kataloger og andre publikationer.

Pulje 3
Aktiviteter for vækstlagets aktører
Aktiviteterne kan f.eks. være udstillinger for nye kunstnere.

Pulje 4
Nye formater for aktiviteter i det offentlige rum
Omfatter f.eks. omlægning af indendørs aktivitet til udendørs, skalering fra stort deltagerantal til mindre deltagerantal, nye samarbejder på tværs af brancher og sektorer, der foregår andre steder end normalt.

NB: Ansøgninger til puljerne behandles i den rækkefølge, de modtages, og der lukkes for ansøgninger når alle midler er uddelt, oplyser Kulturministeriet. 


Hjælpepakke for kunstnere forlænget
Har du tabt indtægt pga. af nedlukninger og corona-restriktioner i 2020 og 2021? Du kan stadig nå at søge kompensation. Kunststøtteordningen for kunstnere med kombinationsindkomst er forlænget til og med juni måned 2021. Læs mere her…

Sommerpakke på vej
De generelle hjælpepakker, herunder kunststøtteordningen, ophører pr. 1. juli 2021. Men der er bred politisk enighed om, at der i takt med udfasning af de generelle hjælpepakker er behov for en særlig indsats for særligt hårdt ramte sektorer, herunder kulturlivet.

Derfor har regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti i denne uge indgået aftale om en samlet sommer- og erhvervspakke til 1,65 mia. kr., der skal stimulere aktiviteten i særligt hårdt ramte brancher.

I den forbindelse er der afsat 330 mio. kr. til at understøtte aktivitet i kultur-, idræts- og foreningslivet, herunder skabe gode kulturoplevelser og sommerarrangementer for bl.a. børn og unge.  Den nærmere udmøntning drøfter politikerne i den kommende tid, og der er endnu ikke meldt noget ud på Kulturministeriets område.

Se oversigt over alle Kulturministeriets initiativer, puljer og kompensationsordninger

Øverst: Gry Worre Hallberg / Sisters Hope: Performance på Walking Copenhagen 2020.
Metropolis – Københavns Internationale Teater har fået Kunstkritikerprisen 2020 i kategorien “Specialprisen for et særligt tiltag under COVID-19-nedlukningen 2020” for tiltaget “Walking Copenhagen”. Projektet inviterede 100 kunstnere, heriblandt mange billedkunstnere, til at vandre gennem den lukkede by for at lade kunsten undersøge byens og borgernes tilstand. Gense Walking Copenhagen her: www.metropolis.dk/walking-copenhagen Foto: Diana Lindhardt.