BKF har revideret de vejledende mindstepriser

19.12.22 | Nyheder

BKF’s vejledende mindstepriser er blevet justeret. De tidligere priser har fået et mindre nøk opad, men den vigtigste ændring er, at priserne er angivet med et interval – for eksempel 700–1.000 kr. pr. time for kunstnerisk arbejde – for dermed at give rum til forhandling. Hidtil har der nemlig ofte været en tendens til, at de anbefalede minimumshonorarer ikke bliver betragtet som en bund, men som vores anbefalede honorartakster i det hele taget, som det har været vanskeligt at forhandle op.

De vejledende mindstepriser vil blive revideret efter behov.

Se prislisten her