ANBEFALEDE MINIMUMSHONORARER

Aftale indgået mellem Billedkunstnernes Forbund (BKF), Organisationen Danske Museer (ODM), Danske Billedkunstneres Fagforening og UKK – Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere, se aftalen her…

BKF’s PRISLISTE

Priserne i oversigten er vejledende mindstepriser. Listen kan anvendes, når man stiller sin faglige, kunstneriske ekspertise til rådighed.

Alle priser er eksklusiv evt. moms.

TIMEPRISER

 • Kreativt arbejde/konsulent 625 kr. pr.time.

UNDERVISNING

 • Undervisning/konsulent 625 kr. pr.time.
 • Undervisning: 1 dag (forberedelse + undervisning) 5.000 kr.
 • Undervisning: 1 uge (1 uges forberedelse + 1 uges undervisning) 20.000 kr.
 • Undervisning: 2 uger (2 ugers undervisning + 2 ugers forberedelse) 36.000 kr.

UDSTILLINGER M.V.

 • Udstillingsplanlægning, opsætning/nedtagning, møder mv.: 625 kr. pr. time
 • Artist talk: 2.500 kr.
 • Performance: 5.000 kr.
 • Jurymedlem eller censor: 625 kr. pr. time.
 • Foredrag 4.000 kr.

MØDEHONORAR

Deltagelse i råd, nævn, udvalg mv.

 • 0-4 timer: 900 kr./heldagsmøde 1.800 kr.

Møder i forbindelse med udstillinger, opgaver mv

 • 625 kr. pr. time

Herudover ydes refusion af transportudgifter.

KONTRAKTER, AFTALER OG TILBUD I ØVRIGT

Ved større opgaver bør der udarbejdes en skriftlig aftale, der klart afgrænser, hvad der kan forventes indenfor rammerne af opgaven. Man bør sikre sig, at aftalen kan genforhandles, hvis rammerne ændrer sig.

TRANSPORT

 • Hvis forsendelse er nødvendig for fremstilling af værket eller er aftalt med kunden, bør udlæg betales af kunden.
 • Kørsel i egen bil: Kilometerpenge debiteres kunden efter statens takster om erhvervsmæssig befordring.
 • Rejser, aftalt med kunden: Rejsegodtgørelse debiteres af kunden efter statens takster for rejse, hotel, diæt m.v.

UNDERVISNING VED ANSÆTTELSE

Timeprisen for undervisning ved kortere eller længerevarende ansættelser vil ofte være omfattet af overenskomster fra beslægtede erhverv. Ved undervisning på højskoler, aftenskoler, tekniske skoler, universiteter og andre læreanstalter henvises derfor til de fastsatte lønsatser for den pågældende institution. Der vil ofte være mulighed for at aftale et individuelt løntillæg. Der beregnes typisk en times forberedelse pr. undervisningstime.

UDSMYKNINGER/KUNSTOPGAVER

BKF anbefaler følgende model som rettesnor for fastsættelse af kunstnerhonorar i forbindelse med udsmyknings-/kunstopgaver:

 • For opgaver med en budgetramme på under kr. 100.000 udgør kunstnerhonoraret 40 %.
 • For opgaver med en budgetramme mellem kr. 100.000 og kr. 500.000 udgør kunstnerhonoraret 33 %.
 • For opgaver med en budgetramme på over kr. 500.000 udgør kunstnerhonoraret 25 %.

Kunstnerhonoraret omfatter betaling for det samlede kunstværk, herunder kunstnerens arbejde med skitsemateriale, byggestyring, møder mv. Kunstnerens direkte arbejde med kunstværket omfattes ikke af kunsthonoraret. Dette arbejde bør derfor indgå i budgettet for kunstproduktionen.

Priseksempel
Opgaver med et budget på kr. 600.000
Kunstnerhonorar kr. 150.000 (25 % af 600.000)
Kunstproduktion, inkl. montering kr. 450.000 (75% af 600.000)

UDLÅN/UDLEJE AF BILLEDKUNST

 • 12 % årligt af katalogpris. Mindsteperiode: 3 mdr.

ILLUSTRATIONSOPGAVER MV.

Nedenstående priser omhandler kun førstegangsudnyttelse af et værk – altså, når man sælger eller bruger sit værk første gang. Ved andengangsudnyttelse af et værk – reproduktion/kopiering af originalværket – henvises til prisliste hos VISDA (tidl. Copydan Billedkunst).

Ved bestillingsopgaver, som både omfatter fremstilling af et originalværk og reproduktion af værket, bør man være opmærksom på, at den samlede pris for opgaven både skal dække et honorar for frembringelse af originalværket, skitser mv., samt et honorar for videreudnyttelse af værket (royalty).

ILLUSTRATIONER/LAYOUT, BØGER, BLADE, KATALOGER

(ekskl. royalty)

 • Bogomslag 8.500 kr.
 • Illustration, hel indvendig side 4.000 kr.
 • Halv indvendig side 2.500 kr.
 • Vignet 1.300 kr.

GRAFISK FORMGIVNING (ikke illustration)

 • Timetakst anbefales (evt. ekskl. startgebyr for udvikling af koncept) 625 kr./time

PLAKATER, BILL-BOARDS, SKILTE-ILLUSTRATION
(ekskl. royalty)

 • A3-størrelse 10.000 kr.
 • A2-størrelse 15.000 kr.
 • Over denne størrelse 20.000 kr.

For alle opgavetyper gælder, at der skal gives tillæg for kompleks opgave, oplagets størrelse og spredning.

POSTKORT

 • For oplag op til 3.000 stk.: 7.000 kr.
  Ved større oplag eller genoptryk aftales nyt honorar eller royalty. Hertil kommer tillæg for kompleks opgave, store oplag og stor spredning.

CD-, DVD-, DIVERSE OMSLAG

 • 10.000 – 25.000 kr. samt tillæg for kompleks opgave, oplag og spredning.

EMBALLAGE

 • Timetakst anbefales i størrelsesordenen 625 kr./time
  Tillæg bør forhandles for udvikling af koncept i forbindelse med komplekse opgaver, store oplag og stor spredning.

DESIGN AF WEB-SIDE MV.

 • Timetakst anbefales (evt. ekskl. startgebyr for udvikling af koncept) 625-1000 kr./time.
  Tilbud bør gives ud fra overslag af tidsforbrug.

LOGO, VAREMÆRKE

 • 10.000 – 50.000 kr. pr. opgave.

VÆRKSTEDSBESØG

 • 2.700 kr.

NYTTIGE LINKS

VISDA (tidl. Copydan Billedkunst), prisliste for reproduktion
www.journalistforbundet.dk/pris-og-honorar
www.freelancer.dk
www.dm.dk/din-loen