BKF: Ret op på skævheden mellem kønnene i kunstlivet

27.09.19 | Nyheder

Kvoter på kunstmuseers og kunsthallers indkøbs- og udstillingspraksis er en god idé, mener Billedkunstnernes Forbund (BKF):
“Men i første omgang bør museer og kunsthaller formulere politikker om lighed, mangfoldighed og repræsentation i kunstindkøb og udstillinger. Vi deltager gerne i en drøftelsen med museerne og kunsthallerne om, hvordan kvoterne mere præcist skal sættes op, og hvilke forhold, der skal indtænkes,” siger BKF’s formand Nis Rømer.

På trods af, at der de seneste 20-30 år har været kritik af uligheden mellem mandlige og kvindelige kunstnere, tyder intet på, at skævheden rettes op af sig selv, efterhånden som kunstlivets beslutningstagere bliver mere bevidste og opmærksomme på ligestillingsproblematikken.

Det stod igen klart i denne uge, da flere internationale medier offentliggjorde en undersøgelse foretaget af In Other Words i samarbejde med Art News. Undersøgelsen viste bl.a., at kvindelige kunstnere kun stod bag 11 procent af alle nyerhvervelser og 14 procent af udstillingerne på 26 væsentlige amerikanske kunstmuseer de seneste ti år samt at kun to procent af den kunst, der sælges gennem auktionshuse i verden, er skabt af kvindelige kunstnere.

Det fik blandt andet direktør for Kunsthal Charlottenborg, Michael Thouber, til på Facebook at foreslå, at der de næste ti år skal indføres kvoter, så 50 procent af den kunst, der bliver købt ind til samlinger på offentligt støttede museer i Danmark, er skabt af kvindelige kunstnere. Også hos Billedkunstnernes Forbund (BKF) vækker den nye amerikanske undersøgelse bekymring og ærgrelse:

“De nye amerikanske tal er forstemmende. De viser, at det er på høje tid at forpligte kunstlivet på at ændre de mønstre, der stadig giver mandlige kunstnere en fordel frem for deres kvindelige kolleger – og som desuden giver et skævt og forkert billede af kunsthistorien, fordi mange af samtidens dygtige kvindelige kunstnere aldrig indoptages i kunstinstitutionerne,” siger BKF’s formand Nis Rømer.

Foto øverst på siden: Det korte af det lange. Performance af dramatiker Gritt Uldall-Jessen, opført ved symposium hos Kvindelige Kunstneres Samfund. Deltagerne iscenesattes som kurve- og cirkeldiagrammer, der illustrerede skævvridningen i museers indkøb af værker. Foto: Pylle Søndergård.

 


Dyk ned i BKF’s artikler om manglen på ligestilling i kunstverdenen

BKF sætter løbende fokus på den manglende ligestilling i dansk kunstliv. Her nedenfor finder du et udpluk af vores undersøgelser, analyser og artikler om kvindelige kunstneres vilkår gennem de seneste år:

Gallerier favoriserer mandlige kunstnere, Fagbladet Billedkunstneren, juni 2018

Kvindelige kunstnere går solo, Fagbladet Billedkunstneren, september 2016

Kvindelige kunstnere stadig i undertal på gallerierne, Fagbladet Billedkunstneren, september 2016

Ulighed skaber selvransagelse på museerne, Fagbladet Billedkunstneren, december 2014

Ligestillingen står i stampe på kunstmuseerne, Fagbladet Billedkunstneren, september 2014

De løfter kvindelige kunstneres historie ud af glemslen, Fagbladet Billedkunstneren, september 2014

90 procent af tildelingerne fra Kulturstyrelsens Erhvervelsessum går til køb af værker, skabt af mandlige kunstnere, Fagbladet Billedkunstneren, december 2012

Der står en mandlig kunstner bag tre ud af fire nyanskaffede værker på danske kunstmuseer, Fagbladet Billedkunstneren, marts 2007

Gør plads til forskellighed i kunsten – interview med kunsthistoriker Griselda Pollock, Fagbladet Billedkunstneren, marts 2007

Kvinder må slås for deres kunst – om forskningsprojektet fra RUC om kvindelige kunstneres vilkår, Fagbladet Billedkunstneren, marts 2007

Den Blinde vinkel, temaudgivelse af Fagbladet Billedkunstneren om ulighed i kunstlivet i forbindelse med BKF-konference, marts 2007