Ny pulje åben for ikke-kommercielle udstillingssteder

20.05.21 | Nyheder

Kunstneres egne, selvorganiserede udstillingssteder og projektrum får nu mulighed for at søge finansiering i en ny pulje, lanceret af Ny Carlsbergfondet.

Den såkaldte Genstartpulje 2 er en ny, fleksibel pulje med op til 50 mio. kr., der skal hjælpe kunstlivet i gang i kølvandet på det seneste års nedlukninger og COVID-19-restriktioner. Puljen kan søges af både kunstmuseer, kunsthaller og mindre, ikke-kommercielle udstillingssteder, f.eks. drevet af billedkunstnere.

Puljen er ikke underlagt de samme betingelser som fondets øvrige uddelinger, men vil være præget af en høj grad af fleksibilitet, fortæller forkvinde i Ny Carlsbergfondet, Christine Buhl Andersen:

”Ny Carlsbergfondets bestyrelse ønsker med puljen at imødekomme den vigtige bredde og mangfoldighed, der kendetegner de danske kunstinstitutioner, og vi vil tage højde for, at institutionernes behov og genopretningsindsatser tilsvarende er forskellige. Helt konkret betyder det, at vi vil være åbne overfor de formål og specifikke udgiftsposter, støttemidlerne tænkes anvendt til,” siger hun.

Christine Buhl Andersen. Foto: Ritzau/Scanpix.

Puljen kan også søges af ikke-kommercielle udstillingssteder. Hvad mener I med den definition?

”Det skal forstås som et relativt bredt felt. Men gældende skal være, at det er udstillingssteder, hvis økonomi ikke er baseret på salg af kunst.”

Hvad skal man som kunstnerdrevet/selvorganiseret udstillingssted lægge vægt på i sin ansøgning?

”Vi har i opslaget opstillet en håndfuld formelle kriterier for ansøgninger til puljen. De er vel at mærke vejledende, da vi er opmærksomme på, at f.eks. de ikke-kommercielle udstillingssteder dækker over et bredt felt. For alle gælder det dog, at man skal redegøre klart og overbevisende for det ansøgte formål. Når det er sagt, er vi bevidste om, at disse formål formentlig vil være meget forskellige og netop afspejle den store mangfoldighed, der er blandt udstillingsstederne. Men i behandlingen af ansøgningerne vil vi i bestyrelsen lægge vægt på, om det ansøgte formål kan være med til at skubbe tingene i gang igen til fremme for kunsten og formidlingen af den.”

Læs også: Den kunstnerdrevne scene blomstrer…

Hvad hvis man slet ingen indtjening har haft i udstillingsstedet, men har betalt af egen lomme for at holde aktiviteterne kørende?

”Det er ikke nogen forhindring for at ansøge. Som ansøger skal man redegøre for udstillingsstedets økonomi i hovedtal, herunder også den del, der kommer af egen lomme. Dette med henblik på at vi i bestyrelsen bedst muligt kan danne os et indblik i den pågældende ansøgerinstitution.”

Hvad hvis man er et selvorganiseret, ikke-kommercielt udstillingsplatform som er nomadisk eller digitalt, altså uden faste, fysiske rammer – kan man så komme i betragtning?

”Vi vil med puljen gerne imødekomme den store mangfoldighed, der kendetegner kunstscenen. En fast eller en fysisk matrikel er ikke en forudsætning for at ansøge. Det ville formentlig udelukke en række spændende og seriøse ansøgere og projekter.”

Kan man komme i betragtning hvis stedet er organiseret kollektivt, f.eks. som en forening?

”Ja, det vil ikke være en forhindring.”

Hvilken rolle ser Ny Carlsbergfondet at kunstnernes egne, selvorganiserede udstillingssteder/projekter spiller i kunstlivet generelt – hvorfor vil fondet understøtte dette felt nu?

”Som følge af COVID-19 og den første store nedlukning uddelte vi i Ny Carlsbergfondet ekstraordinært 30 mio. kr. til kunstmuseerne sidste år. Det gjorde vi, fordi netop museerne meget pludseligt og meget hårdt blev ramt på vej ind i en højsæson. Og det var inden hjælpepakkerne var kommet i spil. Denne gang har vi udvidet puljen, fordi vi ved, at kunstscenen hænger sammen, som var den et økosystem. Når eksempelvis vækstlaget rammes hårdt, vil resten af kunstscenen også blive ramt, om ikke med det samme, så på sigt. I Ny Carlsbergfondet arbejder vi for at bevare og stimulere den mangfoldighed og det høje internationale niveau, som kendetegner dansk kunst. Derfor favner puljen denne gang såvel de små som store institutioner.”

Ny Carlsbergfondets Genstartspulje 2
Ansøgninger til Genstartspulje 2 skal indsendes via Ny Carlsbergfondets ansøgningssystem.
Ansøgningen skal i systemet oprettes under kategorien Andet indeholdt i fundats. Læs vejledning her…
Ansøgningsfrist: Mandag d. 9. august kl. 12.
Ansøgninger til Genstartspulje 2 behandles 24. august, og ansøgere vil kunne forvente svar kort tid herefter.

Foto øverst: Ida Kvetny: Demos (2021) Billedkunstner Ida Kvetny er én af kræfterne bag den kunstnerdrevne, webbaserede udstillingsplatform  Radar Contemporary, der lige nu kan opleves i ARoS Public under temaet Monstrøse maskiner.