Marie Thams valgt til ny forperson for BKF

08.11.21 | Nyheder

Lange, stående klapsalver. Sådan takkede medlemmer på BKF’s årlige generalforsamling forbundets afgående forperson Nis Rømer, der forlader posten efter den maksimale valgperiode på seks år.

Under Nis Rømers ledelse har BKF haft et højt aktivitetsniveau, bygget vigtige nye alliancer og opnået bemærkelsesværdige 45 procents medlemsfremgang.

“Du og bestyrelsen har gjort et fantastisk arbejde. Du har været en meget synlig formand og givet kunstnerne en stærk stemme. Godt gået!” lød det fra en af kunstnerne i salen hos Statens Værksteder for Kunst, hvor generalforsamlingen blev afholdt lørdag d. 6. november.

Velkommen til ny forperson
Nis Rømer videregiver stafetten til Marie Thams, som pt er næstforperson for BKF. Generalforsamlingen valgte hende til ny forperson. Det skete ved fredsvalg.

Marie Thams og Nis Rømer, den nye og den afgående forperson i Billedkunstnernes Forbund. Foto: Christian Brems.

Marie Thams har en langvarig interesse for og kendskab til kunstfeltet, både på det individuelle plan, som selvstændig kunstner med en travl karriere herhjemme og i udlandet, og på det strukturelle, kunstpolitiske plan fra hendes erfaring med organisering og undervisning.

Efter valget takkede hun generalforsamlingen for tilliden og sagde bl.a.:

“Det er med ære og stor motivation, at jeg ser frem til at overtage posten som forperson i BKF. Jeg går ind i arbejdet med erfaringen fra det sidste år i BKF’s bestyrelse, hvor jeg som medlem og næstforperson har fået god mulighed for at snuse til arbejdsgangene i forbundet, bestyrelsen som diskussionsforum, tænketank, og med-navigatør i forbundets arbejde. Noget der driver mig her, er kærligheden for feltet og for kunsten i sin alsidighed, og det at kunne agere kollektivt og med kollektivet for øje.”

Afgående forperson Nis Rømer og nyvalgte forperson Marie Thams. Foto: Christian Brems.

Gaver til arbejdet for kunstnernes vilkår
Derefter udvekslede den afgående og den nyvalgte forperson gaver. Nis Rømer forærede Marie Thams et bordtennisnet:

”Det kan sættes på ethvert bord, stort og blankt som et ministerbord eller måske mere irregulært, idérigt og konceptuelt som et kunstnerbord, så du er klar til ping pong, forhandling og sparring i de mange forskellige sammenhænge du kommer til at indgå i som forperson.”

Marie Thams kvitterede ved at give Nis Rømer romanen GRÆSSET af Kristian Byskov: ”Du har været rigtig god til at sætte fokus på kunstens potentiale i forhold til klimadagsordenen. Jeg håber, at du kan bruge den her kunstneriske scifi-fortælling om menneskets dysfunktionelle – men måske også håbefulde – relation til naturen som inspiration og i dit videre arbejde,” sagde hun.

Den nye forperson nævnte ligestilling og mangfoldighed som et område, hun er særligt optaget af:

BKF’s generalforsamling 2021. Foto: Christian Brems.

“Kunstfeltet og samfundet i en vigtig situation, hvor mange strukturer opdateres, og systemer kalibreres, så mangfoldig repræsentation kan blive en reel virkelighed. Det er et fokus, der er kommet mere konkret på forbundets dagsorden med den nye BKF-politik for ligestilling og mangfoldighed, som vi netop har sat i søen. Og et arbejde, jeg ser frem til at fortsætte,” sagde hun.

Nyvalg og kunstpolitiske drøftelser
Generalforsamlingen valgte også tre nye medlemmer til BKF’s bestyrelse, samt medlemmer til BKF’s Optagelsesudvalg og Udvalg til Fordeling af Kulturelle Midler (se valgoversigt nederst på denne side).

Desuden godkendte generalforsamlingen BKF’s regnskab 2020, BKF’s budget 2022 og regnskabet 2020 for BKF’s Udvalg til Uddeling af Kulturelle Midler.

Endelig drøftede deltagerne på generalforsamlingen bl.a. behovet for at sikre bedre vilkår for undervisende kunstnere, spørgsmål om kunstnerbasisløn og kunstens vilkår i kommunerne.

Afgående forperson Nis Rømer. Foto: Christian Brems.

Store dagsordener
I sin mundtlige beretning lagde Nis Rømer vægt på de tre store dagsordener, BKF arbejder med i disse år: Mangfoldighed, klima og dataindsamling om kunstneres vilkår.

BKF’s bestyrelse nedsatte tidligere i år en arbejdsgruppe, som har formuleret ny BKF-politik om mangfoldighed og ligestilling:

“Det er et område, forbundet længe har arbejdet med, men det er godt, at vi som organisation nu er forpligtet til selv at tage ansvar og f.eks. sikre tydelige klagegange i forbindelse med krænkelser. Håbet er, at politikken kan inspirere andre aktører i kunstlivet. Diskussionerne om #MeToo og racisme viser, hvor vigtigt det er at skabe rammer for et kunstliv, der afspejler, at kunstnere har mange forskellige baggrunde og at alle skal repræsenteres,” sagde han bl.a.

Arbejdsgruppen har også udarbejdet en guide til kunstnere om psykisk arbejdsmiljø. Den peger bl.a. på, at løstansatte har samme arbejdsmiljørettigheder som fastansatte, og giver overblik over, hvor man kan få råd og vejledning, hvis man oplever krænkelser i sit arbejdsliv som kunstner.

BKF’s generalforsamling 2021. Foto: Christian Brems.

Kunstnerne og klimaet
Nis Rømer fortalte videre om BKF’s arbejde med klimadagsordenen: BKF er optaget af, hvordan kunsten kan spille ind og bidrage til den grønne omstilling. Det er udmøntet i bl.a. tema og artikler i BKF’s blad, i klummer og kommentarer i Kunsten.nu og på Altinget.dk, samt en stor BKF-paneldebat på Kulturmødet, som kan ses her

“Der er stærk interesse for at samarbejde med BKF på dette område, og kunstnere har meget at bidrage med,” sagde han.

Et andet område, BKF er optaget af, er de politiske bestræbelser på at skabe grundlag for at etablere et Kulturens Analyseinstitut. BKF var i efteråret inviteret som en af hovedtalerne til et møde, som Dansk Erhverv sammen med andre aktører afholdt på Børsen.

“Vi fik sat et tydeligt aftryk på det afsluttende dokument, der efterfølgende blev afleveret til politikerne på Christiansborg. BKF’s budskab var, at et Kulturens Analyseinstitut ikke skal kopiere det eksisterende Idrættens Analyseinstitut 1-1, men skal tage afsæt i den refleksivitet som findes på kunst- og kulturområdet og derfor også burde få titlen Kunstens og Kulturens Analyseinstitut. Samtidig er det vigtigt at tænke bl.a. diversitet, kunstnerøkonomi og kunstens vilkår i kommunerne ind i oplægget til analyseinstituttet,” sagde han.

På BKF’s generalforsamling opførte billedkunstner Louise Haugaard Jørgensen performancen P-p-p-pengene, der giver et kunstnerisk perspektiv på økonomi og hverdagsliv. Foto: Christian Brems.

Flere medlemmer
Et af de vigtigste mål Nis Rømer havde, da han tiltrådte som forperson for seks år siden, var at øge medlemstallet. Og det er lykkedes: I dag er der knap 2.000 medlemmer af BKF, en medlemsfremgang på 45 procent i perioden 2015-2021.

“BKF står stærkere og mere samlet end nogensinde. Og er i tæt og konstruktiv dialog med politikere og beslutningstagere, hvilket bl.a. er resulteret i den aftale om minimumshonorarer for udstillende billedkunstnere, som blev lanceret sidste år. Det er jeg rigtig glad for – men intet af det ville kunne lade sig gøre uden jeres opbakning og engagement,” sagde han.

Nis Rømer afsluttede sin mundtlige beretning med at takke BKF’s sekretariat, bestyrelse og alle medlemmer for tilliden. Hans skriftlige beretning kan læses i generalforsamlingshæftet her.

Få det hele med – læs referatet
Referat fra årets generalforsamling, hvor du kan læse om alle debatter, valg og medlemsforslag, finder du her


Valgt på generalforsamlingen 2021:

BKF’s bestyrelse
Hannibal Andersen, genvalg
Søren Hüttel, genvalg
Jóhan Martin Christiansen, nyvalg
Lars Worm Thomsen, nyvalg
Katja Bjørn, nyvalg
Suppleanter: Karin Laux, Mette Kit Jensen.

BKF’s bestyrelse 2022 består herefter af:
Marie Thams, forperson
Katja Bjørn, nyvalg
Hannibal Andersen, genvalg
Søren Hüttel, genvalg
Jóhan Martin Christiansen, nyvalg
Lars Worm Thomsen, nyvalg
Jules Fischer
Marie Markman
Anna Elisabeth Dupont Hansen

Se oversigt over BKF’s bestyrelse 2021 her…

BKF’s Udvalg til fordeling af kulturelle midler
Ulla Hvejsel, genvalg.
Udvalget 2022 består herefter af:
Hannibal Andersen
Nanna Riis Andersen
Søren Hüttel
Ulla Hvejsel
Amitai Romm

Mere om udvalgets arbejde her…

BKF’s Optagelsesudvalg
Tanja Rau
Optagelsesudvalget 2022 består herefter af:
Tanja Rau
Jacob Borges
Kim Grønborg
Jens Settergren
Maria Zahle