Partier vil kopiere kunststøtte fra Stockholm og Oslo

01.11.21 | Nyheder

Hovedstaden bør lade sig inspirere af Stockholm og Oslo, som bruger en fast procentdel af udgifterne til byggeri til at sikre kunst i byrummet.

Det mener Frie Grønne og Enhedslisten, og De Konservative er positive overfor ideen, skriver Kulturmonitor.

Forslaget fra Frie Grønne og Enhedslisten kommer på dagsordenen i Københavns Borgerrepræsentation i denne uge. Det bakkes op af Rådet for Visuel Kunst i Københavns Kommune, og Billedkunstnernes Forbund (BKF) er også yderst positiv overfor idéen, som ligger i tråd med forslag, forbundet tidligere har lanceret, bl.a. i rapporten Billedkunst i kommunerne – potentiale og anbefalinger (2020).

Vellykkede nordiske modeller
I Stockholm bliver der ved ny- og ombygninger afsat en procent af de kommunale udgifter til kunst i det offentlige rum, mens der i Oslo bliver sat 0,4 procent af de kommunale anlægsudgifter af til ny kunst og drift af eksisterende kunstværker i byen.

Forslaget fra Frie Grønne og Enhedslisten lægger op til, at Københavns Borgerrepræsentation skal bede Kultur- og Fritidsforvaltningen om i samarbejde med Økonomiforvaltning at undersøge muligheden for lignende modeller i København.

Billedkunstnernes Forbund (BKF) hilser det nye forslag varmt velkommen, for hovedstaden har brug for systematisk at få billedkunsten tænkt ind i byrummene. Og selvom de nordiske modeller er forbilledlige, så behøver Københavns Kommune faktisk ikke se så langt for at finde inspiration:

Danske modeller
Nogle kommuner – f.eks. Aarhus, Odense og flere mindre fynske kommuner – har indført procentordninger i det kommunale byggeri, der sikrer midler til kunstnerisk udsmykning.

Og selvom disse ordninger ikke specifikt sikrer kunst i byrum, men er rettet mod at få kunsten ind i de enkelte byggerier, så er det vellykkede ordninger, der bringer kunsten tæt på borgerne i hverdagen.

Find inspiration til at styrke billedkunsten lokalt
De danske procentordninger – og mange andre – kan man blive klogere på i rapporten Billedkunst i kommunerne – potentialer og anbefalinger, som BKF udgav i samarbejde med konsulentfirmaet cph facilitation sidste år.

Rapporten kortlægger den vigtigste, nye kulturpolitiske forskning og formidler mange af de gode eksempler på, hvordan der skabes gode rammer for den professionelle billedkunst lokalt.

Desuden præsenterer forskerne bag rapporten en lang række anbefalinger til, hvordan kunsten bedst muligt tænkes ind i kommunens politikker og udviklingsarbejde.

Anbefalingerne retter sig både mod kommunalpolitikere, forvaltning og kunstnere, der ønsker at arbejde lokalpolitisk for at fremme kunsten i deres kommune.

Læs nyhed om rapporten her…

Download rapporten her: Billedkunst i kommunerne – potentialer og anbefalinger (2020).

Få overblik over arbejdet med billedkunst i kommunerne på BKF-temaet: Kunst i kommunerne…

På rapportens forside: Elmgreen & Dragset | Magic Mushrooms | Dokk1, Aarhus.
Det 11 × 25 m store værk er installeret i parkeringshusets loft; her er en hel fiktiv storby bestående af 178 oplyste bygninger vendt på hovedet over beskueren. Dokk1 huser bl.a. Aarhus Hovedbibliotek og Borgerservice, og følger reglerne for kommunalt byggeri i Aarhus Kommune. Reglerne angiver at der skal bruges 1 procent af byggesummen på kunstnerisk udsmykning af huset/de omkringliggende pladser.

Øverst her på siden: To kunstprojekter fra Stockholm Stads enprocentordning: Lourdes González Osnaya, DanFong Wang och Kristina Lundsjö: Levande Stockholm, ​Mobila Galleriet (2018). Sara Appelgren:  Brace Yourself (Duet Composition #2), Kulturhuset Stadsteatern (2019). Fotos: Mattias Ek.