Nye tal: Kvindelige kunstnere underrepræsenteret

12.11.19 | Nyheder

Kvindelige kunstnere står kun bag 22 procent af de værker, som danske kunstmuseer har erhvervet i perioden 2004-2019. Kigger man på museernes soloudstillinger bød 29 procent på kvindelige kunstnerne, mens kvinderne udgjorde 34 procent på gruppeudstillingerne. Det viser ny undersøgelse foretaget af Organisationen Danske Museer (ODM).

”Det er positivt, at ODM bidrager med opdateret viden om ligestilling og repræsentation på danske kunstmuseer. Undersøgelser som denne og løbende kortlægning af området er vigtig, men vi mener ikke, at der er brug for flere studier og mere viden, før man kan sætte ind overfor uligheden i kunstverdenen. Skævheden er rigeligt belyst. Vi vil have konkret handling og ligestilling nu,” siger Nis Rømer, formand for Billedkunstnernes Forbund (BKF).

Billedkunstnernes Forbund har tidligere fremsat forslag om, at kunstinstitutionerne forpligtes til at udarbejde handlingsplaner om ligestilling og mangfoldighed. Og at offentlige tilskud gøres afhængige af, om institutionerne lever op til deres egne ord.

”Undersøgelser viser igen og igen at gode intentioner ikke er nok. Derfor mener jeg at det er tid til at kræve at alle kunst- og kulturinstitutioner formulerer, nedskriver og forpligter sig på en ligestillingspolitik,” siger Nis Rømer.

“Hvis institutionerne modtager offentlig støtte, skal støtten være betinget at institutionerne årligt og offentligt rapporterer, hvordan de lever op til deres egen ligestillingspolitik med konkrete tal. En ligestillingspolitik kan være fintmasket og også rumme andre parametre end køn. Der skal være plads til udsving fra år til år så længe tallene ikke konsekvent er skæve til den ene side. Hvis der er objektive eller historiske grunde til skævvridninger, skal de forklares. Der skal være transparens og institutioner skal holdes ansvarlige,” siger han.

Kvindelige kunstnere i undertal
Nis Rømers kommentar kommer i forbindelse med offentliggørelsen af nye tal, indsamlet af Organisationen Danske Museer (ODM) fra samtlige statsanerkendte museer undtagen Arken og Louisiana.

Undersøgelsen dækker perioden 2004-2019 og belyser kønsfordeling i forhold til bl.a. soloudstillinger, gruppeudstillinger og museernes erhvervelser af værker. De nye tal viser, at der står kvindelige kunstnere bag 22 procent af de værker, som museerne har erhvervet i perioden.

29 procent af museernes soloudstillinger bød på kvindelige kunstnerne, og på gruppeudstillinger udgjorde kvinder 34 procent af de udstillende kunstnere. Kun som skribenter i kataloger og tidsskrifter er kvinderne i overtal og udgør 54 procent.

Uligheden mindsker
Kvindelige kunstnere er dog blevet bedre repræsenteret på kunstmuseerne de seneste år, viser ODM’s undersøgelse: Kigger man på tallene for de seneste fem år, er 36 procent af de værker, som de deltagende museer har anskaffet sig i perioden, skabt af kvinder, hvilket skal ses i forhold til de 22 procent for hele perioden.

Også antallet af soloudstillinger med kvindelige kunstnere er højere, når man kigger isoleret på de seneste fire år: I perioden 2015-2019 stod kvinder bag 34 procent af soloudstillingerne, mens tallet for hele perioden er 29 procent.

ODM oplyser på deres webside, at tallene i opgørelsen er tentative og kan verificeres og kvalificeres yderligere. Organisationen skriver også, at der er mange mulige fejlkilder i undersøgelsen, og at der er delte meninger blandt medlemmerne om, hvordan museerne bør arbejde med kønsubalancen. Nogle er fortalere for at lave kvoter efter køn på indkøb og udstillingspraksis, andre er imod.

En del af ODM’s medlemmer mener, at der bedst sættes fokus på området ved fremover at ’selvangive’ indkøb og udstillingspraksis i klare tal – og med klare begrundelser i et kønsperspektiv i årsberetninger og andet samlende materiale så som den årlige statistiske indberetning ‘Danske Museer i tal’. Andre foreslår, at et skridt på vejen til større ligestilling er at indskrive køns- og repræsentationstænkning direkte i både udstillings- og indkøbsstrategier og mål.

Øverst: Signe Maria Friis, vinder af KE-prisen 2019: Untitled (2019). På Kunstnernes Efterårsudstilling (KE) 2019 går tendensen stik modsat resten af kunstlivet: Her er flertallet af de udstillende kunstnere kvinder.