BKF vil styrke ligestilling og mangfoldighed i kunstlivet

18.10.21 | Nyheder

BKF har længe haft fokus på uligheden mellem kønnene i kunstlivet og på repræsentation af kunstnere med minoritetsbaggrund. Men nu får forbundet for første gang en egentlig politik om ligestilling og mangfoldighed, som retter sig bredt mod de mange forskellige former for diskriminering, der kan finde sted i kunstlivet:

“I vores perspektiv handler ligestilling ikke kun om lige vilkår for kønnene, men også om ligestilling i forhold til andre synlige og usynlige identitetsmarkører. F.eks. racialisering, religion, seksuel orientering, social klasse, alder, funktionsvariationer mm. Disse markører – og mange flere – interagerer på flere niveauer og samtidigt, hvilket kan bidrage til yderligere diskrimination. Derfor taler vi om intersektionel ligestilling, når vi taler om vores arbejde for ligestilling i kunstlivet,” hedder det bl.a. i den nye BKF ligestillings- og mangfoldighedspolitik.

Politikken er formuleret af en arbejdsgruppe under BKF’s bestyrelse, der har været i gang med processen et par måneder, og den blev vedtaget af en enig bestyrelse i sidste uge.

Foto øverst: Julie Edel Hardenberg: Stolen Sister (2020). Fra BKF’s fagblad Billedkunstneren #3 2021 med tema om grønlandske kunstnere.

BKF’s bestyrelse 2021 består af: Nis Rømer (forperson), Marie Thams (næstforperson), Hannibal Andersen (kasserer), Jules Fischer, Marie Markman, Anna Elisabeth Dupont Hansen, Søren Hüttel, Kim Grønborg, Simon Fiil.

BKF tager medansvar
Arbejdsgruppen bestod af kunstnerne Jules Fischer, Hannibal Andersen, Anna Elisabeth Dupont Hansen og BKF’s næstforperson Marie Thams. Hun siger:

“Vi vil tage vores medansvar for at sikre, at alle kunstnere, uanset identitetsmarkør, skal kunne arbejde med deres kunst uden at blive mødt af diskrimination, grænseløs adfærd eller krænkelser. Og det gælder selvfølgelig også indadtil i vores egen organisation, hvor vi nu forpligter os på at uddanne os, sikre klare klagegange i krænkelsessager og tænke ligestilling og mangfoldighed ind i al forbundets arbejde, f.eks. når vi udpeger kunstnere til forskellige råd og nævn.”

BKF’s forperson Nis Rømer tilføjer:

“Jeg er er rigtig glad for, at BKF nu har en klar politik på det her område, som forhåbentlig kan være med til at inspirere andre aktører i kunstlivet. Den seneste tids debatter om #MeTo og racisme viser, hvor vigtigt det er, at vi skaber klare, forpligtende rammer for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø i kunstlivet. Og at vi kontinuerligt arbejder for at få en ligelig repræsentation af kunstnere med mange forskellige baggrunde overalt i kunstlivet.”

Psykisk arbejdsmiljø for billedkunstnere
BKF’s arbejdsgruppe for ligestilling og mangfoldighed har også udarbejdet en guide om psykisk arbejdsmiljø til billedkunstnere.

Den henvender sig til kunstnere med råd og information om rettigheder og vejledningsmuligheder, hvis man oplever krænkelser i arbejdslivet.

Læs også: #Nej til sexisme i kunstlivet – BKF’s indsamling af vidnesbyrd fra kunstnere 2020…

Læs også: Ønskes: En omsorgsfuld og respektfuld kunstverden – interview i BKF’s fagblad Billedkunstneren #3 2021 med kunstnerne Yvette Brackman og Bettina Camilla Vestergaard fra projektet Kunst Forskelle Fællesskaber.


Ligestillings- og mangfoldighedspolitikken er vedtaget af BKF’s bestyrelse, oktober 2021. Bestyrelsen forpligter sig til at genbesøge dette dokument minimum med et års mellemrum for at vurdere, om der er brug for at opdatere/justere politikken.

Download BKF’s ligestillings- og mangfoldighedspolitik som pdf her…

BKF’s vedtægter blev revideret 2019 for bl.a. at fastsætte, at forbundets bestyrelse skal afspejle en ligelig kønsfordeling.

Se også:

BKF-temaside med baggrundsartikler om ligestilling og repræsentation i kunstlivet

Kunst & Kultur i Balance, et netværk initieret af Snyk i samarbejde med en lang række kunstnerorganisationer, heriblandt Billedkunstnernes Forbund (BKF).