COVID-19 i kunstlivet – råd og vejledning

20.03.20 | Nyheder

Hvad gør du som kunstner, hvis en udstilling, et undervisningsjob eller et kunstprojekt aflyses som følge af coronakrisen? Og hvordan er du stillet, hvis du selv smittes af COVID-19 eller er i karantæne og derfor ikke kan gennemføre et aftalt arrangement/projekt?

”Først og fremmest er det vigtigt at sige, at hvert tilfælde skal vurderes individuelt, for der kan være store forskelle i hvilke aftaler, der er indgået mellem parterne, og i selve vurderingen af omstændighederne omkring udsættelsen eller aflysningen,” siger jurist Klaus Pedersen, sekretariatsleder i Billedkunstnernes Forbund.

Han opfordrer derfor medlemmer, der har aktuelle problemer med aflysning af udstillingsaftaler, undervisningsopgaver og andet pga. coronakrisen, til at kontakte forbundet på kp@bkf.dk / 3312 8174

Udstillinger
Overordnet bør alle indgåede aftaler søges fastholdt, med henblik på udsættelse eller gennemføres i alternative formater digitalt. Nogle udstillingsarrangører har, for at bakke op om kunstnerne i en svær tid, valgt at udbetale kunstnerhonorarer nu, selvom udstillinger udsættes eller aflyses. BKF opfordrer alle udstillingsarrangører til at følge disse gode eksempler på solidaritet i kunstlivet, læs opfordringen her.

Udbetalt fondsstøtte til aflyste eller udsatte udstillinger
31. marts 2020 offentliggjorde Kulturministeriet, at kunstnere kan beholde tilskud fra Statens Kunstfond til aktiviteter, der ikke kan gennemføres pga. coronakrisen. Læs mere her…
Flere private fonde, bl.a. Bikubenfonden, har allerede meldt ud, at de vil godkende de ændringer, coronakrisen medfører i projekter/udstillinger, som har modtaget fondsbevillinger.

Undervisningsjobs, der aflyses pga. nedlukning af kultur- og uddannelsesinstitutioner
Der er stor forskel på, hvordan de enkelte billedskoler, aftenskoler og kulturinstitutioner vælger at forholde sig til de hjælpepakker, regeringen har lanceret den seneste tid. Det har betydning for, om du kan få kompensation for tabt indtægt. Kontakt din arbejdsgiver og læs mere, f.eks. hos Dansk Oplysningsforbund her…

Regeringens hjælpepakke for selvstændige og freelancere
Hjælpepakken er åbnet for ansøgninger d. 1. april 2020. Find info her…
Onsdag d. 25. marts fremlagde regeringen sit udspil til en hjælpepakke for freelancere og selvstændige. Og allerede torsdag indgik et enigt Folketing en aftale om indholdet af pakken, som indeholdt gode nyheder for nogle billedkunstnere, men desværre mindre gode nyheder for de fleste billedkunstnere: For at få kompensation for tabte indtægter pga. coronakrisen via regeringens hjælpepakke skulle man nemlig have en omsætning på 180.000 kr. årligt. Og det har kun ca. 25 procent af billedkunstnerne. Læs BKF’s pressemeddelelse om problematikken her
Efter kritik fra bl.a. BKF blev beløbsgrænsen fredag. 27. marts sænket til 120.000 kr. / året.  Læs BKF’s pressemeddelelse her

Dyk ned i hjælpepakken for selvstændige og freelancere
Dansk Journalistforbund, som organiserer mange freelancere og selvstændige, har udarbejdet en grundig gennemgang af hjælpepakkens forskellige ordninger. Find den her

Dagpengeret under coronakrisen
Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog (AJKS) har udarbejdet en grundig Q & A om dagpengeret for både lønmodtagere og selvstændige under coronakrisen, læs mere her

Sygedagpenge for selvstændige
Selvstændige har fået krav på sygedagpenge fra dag 1 hvis sygdom eller fravær skyldes corona eller påbud fra myndighederne. Se info her eller her

Overblik over regeringens hjælpepakker i forbindelse med Coronavirus/COVID-19:


Kulturministeriets oversigt over relevante hjælpepakker og tiltag for kulturlivet, her

Generel information om COVID-19:
’Coronavirus/covid-19 i Danmark’ finder du myndighedernes samlede information omkring COVID-19

Information til virksomheder om COVID-19:
På virksomhedsguiden.dk kan du læse vejledning om COVID-19 for virksomheder, her

Midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked
Find spørgsmål og svar om midlertidig lønkompensationsordning til private virksomheder på virksomhedsguiden, her

Læs pressemeddelelse ‘Trepartsaftale skal hjælpe lønmodtagere’ fra Finansministeriet, her

Kompensationsordning for aflysning af større arrangementer i marts som følge af COVID-19
Læs mere om kompensationsordningen på virksomhedsguiden, her

Forlængelse af virksomheds betalingsfrister vedr. moms, A-skat og arbejdsmarkedsbidrag
Læs mere om den midlertidige udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat på virksomhedsguiden, her

Refusion fra dag ét, når medarbejderen er syg af COVID19 eller i karantæne
Læs mere om refusion i pressemeddelelsen fra Finansministeriet, her

Læs mere om refusion på virksomhedsguiden, her

Tilskud udbetalt fra Slots- og Kulturstyrelsen
Læs mere om hvordan du skal forholde dig, hvis du har fået udbetalt tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen, her

Indendørs offentlige kulturinstitutioner, biblioteker, fritidstilbud o.l. indendørs aktiviteter lukkes midlertidigt
Læs mere om brug af kulturinstitutioner her

Foto: Simone Aaberg Kærns store soloudstilling ‘Sisters in the Sky’, som skulle være åbnet i Xiamen, Kina 8. marts, er en af de udstillinger, der er udsat pga. coronakrisen.

Læs: BKF-temaside om kunstnere og coronakrisen