Som medlem af Billedkunstnernes Forbund har du mulighed for at få gratis råd og vejledning hos forbundets jurist bl.a. om:

Kontrakter og aftaler

Løn og priser

Ophavsret

Moms og skat

De fleste henvendelser kan klares telefonisk eller pr. e-mail, men sekretariatet fører også en del sager på medlemmernes vegne. Indimellem er vi desværre nødsaget til at gå rettens vej for at få sagerne afgjort, men vi vurderer altid hver enkelt sag konkret og tager i det enkelte tilfælde stilling til, om BKF skal føre sagen – og i givet fald i hvilket omfang BKF kan og vil dække omkostningerne.

BKF’s jurist Klaus Pedersen kan kontaktes mandag til torsdag fra kl. 10-15.

Personlig henvendelse: Efter forudgående aftale
Telefonisk henvendelse: 3312 8174 eller 3312 8170
E-mail: kp@bkf.dk