Kollektiv erhvervs- og produktansvarsforsikring

Som medlem af Billedkunstnernes Forbund er du omfattet af en kollektiv erhvervsansvars- og produktansvarsforsikring hos forsikringsselskabet TRYG. Læs mere her

Søm-til-søm – udstillingsforsikring
I forbindelse med udstillinger skal der typisk tegnes en såkaldt ‘søm-til-søm’-forsikring. Denne forsikring dækker værket fra det forlader kunstnerens værksted og til det er tilbage i dette igen. Denne forsikring bør betales af udstillingsstedet.

Erhvervsforsikring
Det er nødvendigt at tegne en erhvervs- eller virksomhedsforsikring, hvis du skal gardere dig mod tab af dine værker, materialer, maskiner m.v. En almindelig indboforsikring dækker ikke din virksomhed, men kun dit private indbo. Omfanget af din kunstnervirksomhed afgør, om det kan betale sig at forsikre dit arbejde. En erhvervsforsikring indeholder typisk dækning for følgende forhold, men kan i øvrigt stykkes sammen efter behov:

■ Brand
■ Tyveri
■ Vandskader
■ Driftstab
■ Ansvar

Erstatningen skal som hovedregel stille forsikringstageren, som om skaden ikke var sket. Materialer og råvarer erstattes almindeligvis til genanskaffelsesprisen, mens værker og maskiner fastsættes til katalogpris/nypris. Ved beskadigelse af værker opstår der ofte tvist, om det er muligt at foretage reparation, såfremt værkerne ikke er totalskadet. Ved udstillinger er det vigtigt at sikre sig, at værkerne er forsikret til katalogprisen. Den skriftlige udstillings- eller kommissionsaftale bør indeholde en passus herom. Ligeledes bør der tillige tegnes en transportforsikring, se nedenfor under søm-til-søm.

 

 

Gå ikke glip af nyt fra Billedkunstnernes Forbund.

Hvis du tegner abonnement, kan du få seneste nyt i din indbakke kl. 15.00 samme dag, som det er publiceret på bkf.dk.

*Jeg giver samtykke til, at BKF indsamler og behandler mine personoplysninger med henblik på at udsende nyhedsbreve.